• Nieuwe organisatie DMO/SKO: meer dan parkeren

  • Ook Securitas met innovatieve parkeeroplossing


Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De overheid heeft van drie partijen een bod ontvangen in vervolg op de aanbesteding voor het beheer en de exploitatie van de openbare parkeerplaatsen in de binnenstad.

parkerenParking Authority Curaçao (PAC) van Enrique Ribeiro, die het voorbije decennium het beheer deed, moet het opnemen tegen een nieuwe bv van DMO en SKO en ook tegen beveiligingsbedrijf Securitas.
Ondernemers- en winkeliersverenigingen Downtown Management Organization (DMO) en Sosiedat di Komershantenan di Otrobanda (SKO) hebben een besloten vennootschap in het leven geroepen: Willemstad Parking Benefit District (Willemstad PBD). De taken van deze bv in oprichting gaan verder dan het innen van parkeergelden en het onderhouden van de apparatuur, zo blijkt uit het plan dat is ingediend. Uitgangspunt is dat de parkeerinkomsten worden geherinvesteerd in verbetering van de binnenstad, zoals in meer parkeerplekken, maar ook bijvoorbeeld verlichting, schoonmaak en beveiliging.
De aanbesteding betreft beheer en exploitatie van 1.070 openbare parkeerplaatsen en vier laadpalen voor elektrisch oplaadbare voertuigen in Otrobanda en Punda. De overeenkomst wordt aangegaan voor vijf jaar. Willemstad PBD wil jaarlijks 25,5 procent van de opbrengsten van de parkeergelden afdragen aan de overheid als ‘vergoeding gebruiksrecht’, maar ‘niet minder dan 230.000 gulden’ per jaar. Securitas Antias verhoogt het percentage in lijn met de jaarlijkse omzet: 30 procent tot 1,5 miljoen gulden, 35 procent tot 2 miljoen en 40 procent boven 2 miljoen.

Zowel Willemstad PBD als Securitas Antias zegt de huidige parkeerautomaten te vervangen door moderne, innovatieve systemen. Dan gaat het bijvoorbeeld om gebruiksvriendelijke apparatuur die bestand is tegen weersinvloeden en vandalisme en een rechtstreekse verbinding heeft met het internet. Een parkeerkaartje uitprinten is niet langer verplicht, maar een keuze. Betalen kan zoals nu met muntgeld, maar ook met een betaalkaart of een app. Willemstad PBD noemt in het plan ook opties als de prepaid Willemstad Card en een digitaal abonnement. Beide partijen gaan in zee met een technisch specialistisch bedrijf voor de installatie van de parkeerautomaten, het onderhoud en het oplossen van storingen. Securitas kiest voor het Franse bedrijf Flowbird en Willemstad PBD voor C3 (Critical Communication Caribbean) met vestigingen op Curaçao, Aruba en Sint Maarten en in Colombia.
Securitas laat het leveren, installeren en beheren van de oplaadpalen voor elektrische auto’s over aan het lokale bedrijf Dynaf. Ook dan is betalen mogelijk via een app. Willemstad PBD lijkt de vingers nog niet te willen branden aan deze milieubewuste optie. De exploitatie wordt aan derden overgelaten, aldus de bv in oprichting. Maar ‘eventuele opbrengsten zijn voor honderd procent voor de overheid’. De verwachting van Willemstad PBD is echter dat de laadpalen voorlopig een verliespost zullen zijn.
De afgelopen tien jaar was Parking Authority Curaçao (PAC) verantwoordelijk voor de betaalde parkeerplaatsen in Punda en Otrobanda. Enrique Ribeiro, directeur van Global Metals nv, zoals PAC officieel geregistreerd staat in het Handelsregister, bevestigt een bod te hebben gedaan, maar wil daar verder niets over kwijt. ,,Geen commentaar, ik blijf stil.”
Vanuit de gemeenschap was er veel kritiek op de wijze waarop PAC het parkeerbeheer behartigde. Parkeermeters waren vaak lange tijd buiten werking. Directeur Ribeiro zei eerder voorzichtig te zijn met het vervangen van de apparaten, juist vanwege de nieuwe aanbestedingsprocedure. Maar PAC heeft tien jaar lang geen geld afgedragen aan de overheid. Ook ontbrak een juridische basis. Pas in augustus 2019 ging de beheersovereenkomst voor tien jaar met terugwerkende kracht in op 1 februari 2010. Vorig jaar liep de overeenkomst dus af. Een arbitragecommissie zou nagaan voor welk bedrag PAC nog bij de overheid in het krijt staat voor niet afgedragen gebruiksrechtvergoeding. Volgens een onderzoek van de Algemene Rekenkamer in 2018 zou het gaan om 5,5 miljoen gulden.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).