Ftac treedt op tegen afspraken CPA en touroperators

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De afspraak tussen havenoverheidsbedrijf CPA en zogenoemde postpaid touroperators, om een minimumprijs van 20 dollar in rekening te brengen voor postpaid toeristische rondritten vanaf de megapier, is in strijd met het kartelverbod.

megapierZo concludeert de Fair Trade Authority Curaçao (Ftac) na onderzoek naar de ‘coördinatie van marktgedrag’ tussen Curaçao Ports Authority (CPA) en deze touroperators. Ftac, ook wel de concurrentiewaakhond genoemd, publiceerde hierover gisteren een bekendmaking in de diverse dagbladen.
Ftac spreekt in dit verband van een ‘ontwerpbeschikking’ en wel de ‘Ontwerpbeschikking inzake collectieve bepaling verkoopprijzen toeristische rondritten Mega Pier door CPA en Touroperators’. Deze beschikking dateert van 29 januari jongstleden.
De geconstateerde praktijken kwalificeren als een afspraak in strijd met het kartelverbod ingevolge de Landsverordening inzake concurrentie. En voor deze afspraak is conform dezelfde wet ‘geen ontheffing mogelijk’.

De mededingingsautoriteit wijst CPA, de brancheverenigingen van touroperators - Curaçao Association Of Tour Operators (Cato) en Curaçao Tour Operators Association (CTOA) - alsmede de afzonderlijke aanbieders van postpaid tours vanaf de megapier aan als ‘overtreders van het kartelverbod’. En op grond daarvan overweegt Ftac deze overtreders ‘te sanctioneren met een bindende aanwijzing’.
In de wet is bepaald dat, voordat de Ftac over kan gaan tot het opleggen van een bindende aanwijzing, de concurrentiewaakhond de betreffende ontwerpbeschikking voor een periode van zes weken ter inzage moet leggen voor eenieder op het Ftac-kantoor. Ook is bepaald dat belanghebbenden gedurende deze periode naar keuze mondeling of schriftelijk een zienswijze op de ontwerpbeschikking naar voren kunnen brengen.
In de bekendmaking in de kranten heeft Ftac aangekondigd dat de ontwerpbeschikking over enkele dagen ter inzage ligt op het kantoor. ,,Na de periode van terinzagelegging zal de Ftac de definitieve beschikking vaststellen. Hiertegen staat vervolgens voor de betrokken partijen nog bezwaar en beroep open.”

CPA staakt beleid minimumprijzen
Als een cruisetoerist van boord gaat op Curaçao dan zijn de eerste indrukken de interactie met en van de personen op de cruiseterminal, legt het havenbedrijf desgevraagd uit in een persverklaring. Die cruiseterminal staat onder het beheer van Curaçao Ports Authority (CPA).
Op grond hiervan past CPA naar eigen zeggen ‘strikte gedragsregels’ toe op de cruiseterminal. Omdat in het verleden verschillende confrontaties hebben plaatsgevonden tussen touroperators over de prijzen van de tours, hebben CPA en de touroperators in 2014 afspraken gemaakt over de te hanteren minimumprijs voor het aanbieden van tours; dit ter voorkoming van ongewenste situaties op de cruiseterminal.
In juli van het afgelopen jaar heeft de Fair Trade Authority Curaçao (Ftac) aan CPA te kennen gegeven dat het hanteren van minimumprijzen voor het aanbieden van tours tegen de in 2017 geïntroduceerde Landsverordening inzake concurrentie was, waarop CPA naar eigen zeggen ‘per onmiddellijk’ is overgegaan tot het beëindigen van deze situatie. Zo is het bord met de aankondiging van de minimumprijs voor het aanbieden van tours verwijderd.
,,CPA is thans bezig met het opstellen van nieuwe regels voor de touroperators opdat iedere cruisetoerist die ons eiland bezoekt een positieve ervaring kan worden verzekerd bij aankomst op of vertrek van de cruiseterminal, wanneer het cruisetoerisme weer wordt hervat.”

Het kartelverbod...

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).