‘Stagnatie digitalisering scholen ligt zeker niet aan Covid-19 alléén’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er zijn in verband met het project digitalisering scholen ‘vele toezeggingen gedaan die vervolgens helaas geen van allen zijn waargemaakt’.

digitaalZo melden de gezamenlijke bijzondere schoolbesturen FSHP, Scons, IFE, Sozda, EBG, RKCS en VPCO in een schrijven aan minister Steven Croes (PAR) van Onderwijs. De brief is in het bezit van de redactie van het Antilliaans Dagblad.

Croes is nog niet zo lang belast met deze portefeuille. Hij trad eind november aan als bewindsman. Wel is hij bijna dagelijks in de krant te zien in verband met zijn vele kennismakingsbezoeken. Over digitalisering op scholen, laat staan de brandbrief die hij al medio januari ontving, heeft hij zich inhoudelijk nog niet uitgelaten.
,,In de afgelopen jaren hebben wij als gezamenlijke schoolbesturen diverse keren aan de bel getrokken voor wat betreft het project digitalisering”, schrijven de schoolbesturen, die de belangrijkste gebeurtenissen in het kader van het project digitalisering opsommen. Het begint met nu exact vier jaar geleden de ondertekening van het ICT-manifest (informatiecommunicatietechnologie) en het startschot project digitalisering.

croesDaaruit kan duidelijk worden opgemaakt dat de stagnatie van het project digitalisering zeker niet aan Covid-19 alléén te wijten is. ,,Reeds lang voor de covid-crisis liep het project niet.”

Vele malen hebben de schoolbesturen voorgesteld het project ‘decentraal te organiseren’ omdat een centrale aanpak voor 80 scholen vanuit het ministerie al jaren niet of niet voortvarend genoeg van de grond komt. ,,Een decentrale aanpak conform ons voorstel werd ons toegezegd, maar uiteindelijk is ook die toezegging niet nagekomen.”

Graag zouden FSHP, Scons, IFE, Sozda, EBG, RKCS en VPCO daarom ‘eerlijk willen worden geïnformeerd’ over zaken als: wanneer wij het internet op de scholen kunnen verwachten, maar ook voor wanneer de implementatie en afronding van fase 1, namelijk de infrastructuur, staat gepland.

Dat geldt ook voor fase 2: de aanschaf van apparatuur (onder meer het leerlingvolgsysteem, digiborden en aanschaf dan wel vervanging van computers voor computerlokalen, docentenkamers, schooldirecties en administratieve krachten.

Deze bezorgde schoolbesturen willen ook eerlijk antwoord op de vraag of de middelen die gereserveerd stonden op de begroting voor het project digitalisering nog wel beschikbaar zijn of dat dit ‘afgaat’ van de middelen die Nederland ter beschikking zal stellen. Voor het Plan Digitalisering Onderwijs was medio 2015 al een bedrag van 19 miljoen gulden op de begroting van het ministerie van Onderwijs gereserveerd.

,,Verder verzoeken wij u nogmaals om in overweging te nemen om binnen gestelde kaders en randvoorwaarden een gedecentraliseerde aanpak te overwegen uit oogpunt van onder meer slagvaardigheid en maatwerk.” Indien hiervoor niet wordt gekozen is het naar de mening van FSHP, Scons, IFE, Sozda, EBG, RKCS en VPCO de verantwoordelijkheid van het ministerie ‘om zorg te dragen voor een meer spoedige implementatie’ van ten minste fase 1 en 2, zodanig dat deze beide fases per augustus 2021 kunnen zijn afgerond.

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).