‘Partijpropaganda loopt de spuigaten uit’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De regels zijn duidelijk, maar niet alle politieke partijen houden zich aan de voorschriften die gelden voor het plaatsen van propagandamateriaal langs de weg. Maandag heeft VVRP ingegrepen.
partijpropaganda,,Het loopt de spuigaten uit”, zegt minister Zita Jesus-Leito (PAR) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) desgevraagd. Zij noemt als voorbeeld borden bij de rotonde Hariri, voorheen Palu Blanku, die wegwaaiden. ,,Dat kan natuurlijk niet.”
Medewerkers van Ruimtelijke Ordening en Planning (ROP) hebben maandag op verschillende plekken, waaronder de rotonde Hariri en bij Saliña, ingegrepen. Met stickers laat de dienst weten dat de betreffende reclameborden binnen twee weken verwijderd moeten worden. Volgens ochtendkrant Èxtra kon ROP niet overal waar nodig ingrijpen, omdat de stickers op waren.
Minister Jesus-Leito benadrukt dat voor alle partijen dezelfde regels gelden, dus ook voor haar eigen partij PAR. Politieke partijen en hun kandidaten mogen tot acht dagen na de verkiezingen propagandamateriaal plaatsen langs de openbare weg. Daarvoor is geen vergunning nodig, maar er gelden wel een aantal regels die nageleefd moeten worden. Hoe een en ander in de Landsverordening openbare orde politieke reclame is geregeld, heeft VVRP tot twee keer toe in een persbericht naar buiten gebracht. Daarnaast is er een folder met alle informatie. Het propagandamateriaal mag bijvoorbeeld geen schade veroorzaken aan de weg of objecten in de openbare ruimte en mag op geen enkele manier het uitzicht belemmeren. De verkeersveiligheid mag nooit gevaar lopen. Overheidsmeubilair, verkeersborden en borden met straatnamen mogen niet gebruikt worden en alleen op lantaarnpalen mogen partijen stickers plakken, mits die makkelijk te verwijderen zijn. Vlaggen mogen uitsluitend opgehangen worden in winkelgebieden en het stadscentrum. Daarnaast zijn er eisen wat betreft het gebruik van licht en geluid en bewegende beelden.
www.gobiernu.cw

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).