Gerecht schorst sommatiesloopbrief van VVRP-minister

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het gerecht heeft een ordemaatregel gegeven die moet voorkomen dat Cinelandia wordt gesloopt, zoals gesommeerd door de minister, terwijl een rechtszitting om dit te voorkomen nog moet plaatsvinden.

cinelandia,,Daarbij neemt het gerecht mede in aanmerking dat vooralsnog niet zeer aannemelijk is geworden dat het gebouw zal instorten voordat het gerecht op het verzoek (om een kort geding tegen het Land, red.) heeft beslist”, schrijft de rechter.
Minister Zita Jesus-Leito (PAR) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) had namelijk begin deze week aangegeven dat de ‘enige mogelijkheid om de sloopwerkzaamheden aan te houden’ was als zij en het Land voor eventuele schade aan derden als gevolg van instorting of afbrokkeling van Cinelandia worden ‘gevrijwaard’.
Die vrijwaring zou moeten komen van Fundashon Pro Monumento (ProMo) en stichting Documentation and Conservation of the Modern Movement (Docomomo), die beide het kort geding hebben aangespannen waarmee zij schorsing willen van de brief van 15 januari 2021.
In deze gewraakte brief sommeert de VVRP-bewindsvrouw de eigenaar van Cinelandia om het pand met monumentale voorgevel binnen één maand af te breken; iets wat de eigenaar zelf al langere tijd wil, maar tot nu toe niet zomaar mocht doen.
Als reactie op het ‘vrijwaringsbericht’ van de minister hebben ProMo en Docomomo medegedeeld ‘te persisteren’ bij hun verzoek om een ordemaatregel.
,,Gelet op het bericht van verweerder (de minister van VVRP, red.) is het thans niet uitgesloten dat de onomkeerbare situatie zich voordoet dat het gebouw wordt gesloopt voordat het verzoek ter zitting wordt behandeld”, overweegt rechter Martinez. ,,Ter voorkoming daarvan zal het gerecht een ordemaatregel treffen.”
De ordemaatregel betreft nog helemaal niet een juridisch inhoudelijke beoordeling van het verzoek van ProMo en Docomomo en dus ook niet een voorlopig oordeel over de rechtmatigheid van de bestreden brief van 15 januari van minister Jesus-Leito. Zo laat de rechter ‘ter voorlichting’ aan partijen nadrukkelijk weten.

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).