Landen moet nu aan de slag

Van onze correspondent
Den Haag - Het mag af en toe knetteren, Koninkrijksrelaties is een onderwerp dat Raymond Knops na de verkiezingen niet snel los zal laten.
knopsHij hoopt in zijn demissionaire periode nog resultaten te bereiken nu er met Curaçao en Aruba uitvoeringsagenda’s zijn afgesproken voor hervormingen. De landen zullen nu aan de slag moeten gaan.
Dat zegt de staatssecretaris in gesprek met het Antilliaans Dagblad. Over zijn betrokkenheid bij de Caribische delen van het Koninkrijk sinds hij deze portefeuille kreeg in 2017 laat hij geen misverstand bestaan. Als hem gevraagd wordt of hij zich betrokken zal blijven voelen na de verkiezingen van 17 maart in Nederland: ,,Zeker!”
Knops is campagneleider voor het CDA tijdens de verkiezingscampagne en staat zelf op nummer vijf op de kandidatenlijst. Hij zal dan ook zeer waarschijnlijk in de Tweede Kamer komen na 17 maart, vooralsnog gecombineerd met zijn functie als staatssecretaris. Dat ziet hij niet als een probleem. ,,Hoe lang dat gaat duren, daar kan ik niet op vooruitlopen. Ik ben ook tijdelijk minister van Binnenlandse Zaken geweest en toen heb ik dat ook gecombineerd met mijn eigen portefeuille.”
Het zal wel even anders zijn: ,,Ik zal dan ook in de Kamer moeten zijn bij stemmingen”, zegt hij met een glimlach. Het zal van de formatie afhangen of Knops de kans om ook daarna nog iets te betekenen voor de Caribische delen van het Koninkrijk. Het is overigens een goede gewoonte om als ex-bewindspersoon niet direct na het aftreden als woordvoerder op te treden op de eigen oude portefeuille.
Maar zover is het nog niet. Dat de Tweede Kamer na volgende week met verkiezingsreces gaat, is voor de Knops ‘geen graadmeter’ voor zijn werkzaamheden. ,,Alles loopt voor mij gewoon door.” Er zijn geen controversiële onderwerpen die de Kamer niet meer wil behandelen. ,,Er kan nog best een debat komen, maar we kunnen gewoon doorgaan”, aldus de bewindsman.
Van belang is de uitvoering van de gemaakte afspraken over actiepunten tot april, die overigens voor Sint Maarten nog in een agenda moeten worden gegoten. De agenda’s noemt hij ‘een doorvertaling’ van de landspakketten. Knops wil graag concrete resultaten bereiken, zodat de inwoners van de eilanden, vooral de kwetsbaren, zien dat er verbeteringen komen. Wanneer de eerste zichtbare resultaten er zullen zijn is ‘een goede vraag’, aldus Knops. Maar dat dit zo snel mogelijk gerealiseerd moet worden is duidelijk.
Op de uitvoeringsagenda tot april staan nu de gemaakte afspraken over de hoofdthema’s versterking van de rechtsstaat, het financieel beleid, het belastingstelsel, zorg en onderwijs. Het doel is een weerbare en duurzame economie. De nationale schuld moet omlaag. Maar Knops beseft ten volle dat de landen voorlopig nog bijstand nodig hebben.
De volgende tranches aan liquiditeitssteun komen er niet automatisch met de nu gemaakte afspraken. De landen zullen opnieuw aan de voorwaarden moeten voldoen die in de agenda zijn opgenomen. ,,Elk kwartaal zullen we kijken naar de voortgang in de uitvoering om de volgende tranche liquiditeitssteun te kunnen verlenen.” Er wordt dan ook een nieuwe uitvoeringsagenda opgesteld voor het volgende kwartaal.
Ook de humanitaire hulp zal blijven doorgaan. Net als in eerdere interviews benadrukt Knops dat het onaanvaardbaar is dat er tienduizenden mensen afhankelijk zijn van voedselhulp in het Koninkrijk. Nederland zal voor deze mensen hulp blijven bieden zonder voorwaarden, de positie van de kwetsbaren moet beter worden.
Voor de staatssecretaris is het belangrijk dat de uitvoering van voedselhulp wordt overgenomen door de landen zelf en lokale hulporganisaties, zoals hij ook al beklemtoonde in zijn laatste brief over de hulpgelden. Die zijn nu tot april verzekerd, maar zullen zeker nog een tijd doorgaan. ,,Ik weet niet of die hulp altijd een gift blijft, zoals tot nu toe, het kan ook in de vorm van liquiditeitssteun worden verleend.”

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).