Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De bij Landsbesluit afgekondigde uitzonderingstoestand van 10 december 2020 kan na 90 dagen door de regering verlengd worden en gewoon gehandhaafd blijven tenzij de Staten dit besluit wensen te beëindigen.

F03 NoodtoestandOp 10 maart 2021 zijn de 90 dagen voorbij. Gezien de houding van de oppositie die nu al twee weken de openbare vergaderingen boycot, is door de redactie de vraag voorgelegd aan Statengriffier Silvin Cijntje of dit gevolgen heeft voor de uitzonderingstoestand. Hij legt uit dat de verlenging van de uitgeroepen noodtoestand gebeurt per Landsbesluit. Dan moet er volgens de wet binnen twee keer vierentwintig uur door de Statenvoorzitter een oproep gedaan worden voor het houden van een openbare Statenvergadering. Komen de Staten bijeen, dan kan het Landsbesluit bekrachtigd of beëindigd worden. Is er geen quorum, dan heeft de voorzitter nog steeds voldaan aan de oproep en is het Landsbesluit van kracht. Want bekrachtiging van het Landsbesluit in de Staten is geen voorwaarde voor het kunnen uitvoeren van het Landsbesluit. Een door de Staten opgedragen beëindiging moet wel uitgevoerd worden. Het beëindigen van een Landsbesluit moet afgekondigd worden in het publicatieblad.

Overigens duurt de verlenging ook weer voor een periode van maximaal 90 dagen of korter, afhankelijk van de crisis. ,,De regering zal eerst een evaluatie moeten houden of we nog steeds in een crisissituatie verkeren die het bestaan van de samenleving bedreigt”, zo voegt een woordvoerder van de afdeling Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) hieraan toe.

De expert bij WJZ stelt tot slot: ,,De Staten kunnen indien de uitzonderingstoestand wordt verlengd, de afgekondigde uitzonderingstoestand in een openbare vergadering beëindigen. Willen of kunnen de Statenleden niet vergaderen? Dan houdt het in dat de Staten aan de regering een ‘vrijbrief’ geven om te regeren en hun eigen rol hierin als medewetgever en meebeslissen over de noodzaak van een uitzonderingstoestand vrijgeven.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.