Initiatief voor een duurzame en sociale economie

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Tot en met 8 februari vinden 10 workshops plaats waarin de bewoners van Curaçao zich kunnen laten informeren, inspireren en zelf kunnen meedenken over de toekomst van het eiland. Dat meldt Curaçao Doughnut Economy (CDE).
doughnutIn maart 2020 werd het initiatief gelanceerd, een non-politieke en non-commerciële beweging. ,,Doughnut Economy is een economisch model dat rekening houdt met enerzijds de sociale behoeften en anderzijds het ecologisch plafond. De kernvraag is: hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen kunnen voorzien in hun basisbehoeften en tegelijkertijd rekening houden met wat de natuur aankan? Het model gaat dus niet uit van oneindige groei, maar juist van balans tussen mens en milieu. Gezien onze uitdagingen van armoede, werkloosheid maar ook vervuiling en vernietiging van natuur denk ik dat dit model goed van pas kan komen op Curaçao”, aldus Joeri Oltheten, initiatiefnemer en directeur Wintertuin Curaçao. ,,Inmiddels kent CDE meer dan 40 leden: van boeren tot ingenieurs, van schooldocenten tot blockchain-specialisten. Het doel is om te komen tot een inclusief, distributief en regeneratief Curaçao.” In de afgelopen maanden heeft CDE samengewerkt met het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) om de eerste onderzoeken te realiseren naar de huidige stand van zaken op het eiland. MEO riep het zogenaamde Projectbureau Circulaire Economie in het leven om duurzame initiatieven zoals de Doughnut Economy te ondersteunen.
Tijdens de workshops worden deelnemers bijgepraat over het initiatief en kunnen zij vooral zelf met ideeën komen. Welke aspecten van onze economie zijn belangrijk? Welke bestaande projecten en initiatieven zijn in lijn met de donut-filosofie (inclusief, distributief of regeneratief)? En welke initiatieven ontbreken nog, maar zijn wel gewenst?
,,De eerste workshop vond afgelopen maandag plaats in Sentro di Bario Otrobanda en was een groot succes”, zegt Oltheten. Na afloop van de workshops zal CDE de bevindingen presenteren aan de ministerraad. Doughnut Economy is tot nu toe geïmplementeerd in 3 steden: Amsterdam, Portland en Philadelphia. Het model is nog nergens op nationaal niveau toegepast. Curaçao kan de eerste eiland-donuteconomie ter wereld worden. Vandaag vindt er wederom een workshop plaats, ditmaal bij Hòfi Moringa, Montaña. Meer informatie kan gevonden worden op de Facebookpagina van Wintertuin Curaçao.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).