Nieuwe politieke partijen en FKP in de knel

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De initiatiefnemer partij MAN keek ernaar uit en schreef in een persbericht dat nu eindelijk de Wet dierenwelzijn aangenomen zou worden, na een traject van bijna drie en een half jaar. De Statenleden keken dan ook teleurgesteld toen woensdag geconstateerd moest worden dat de voltallige oppositie niet kwam opdagen bij de virtuele bijeenkomst.

quorumMet een missend Statenlid in de plaats van voormalig PAR-lid Jeser El Ayoubi, telt de coalitie tien van de 21 zetels en is er geen quorum als de oppositie niet komt opdagen.
Statenvoorzitter Ana-Maria Pauletta (PAR) maakt zich zorgen over de vergaderingen van vandaag. ,,We hebben een ministeriële regeling (met terugwerkende kracht) te bekrachtigen voor de uitbreiding van de uren voor het indienen van de kandidatenlijsten op 21 januari. Wat komt nu van de partijen die tussen 16.00 en18.00 uur hun lijsten hebben ingediend? We hebben een overeenkomst te accorderen tussen woningbouwstichting Fundashon Kas Popular (FKP) en het Land Curacao. FKP heeft die overeenkomst nodig om het werk naar behoren te kunnen uitvoeren. Het ergste is dat de oppositie zegt dat ze niet meer zullen komen tot aan de verkiezingen. Wat voor boodschap geven zij hiermee aan de bevolking? Stem op mij en ik beslis hoe, wat, waar en wanneer? Hoe democratisch is dat?”

Dat de beheersovereenkomst met de FKP in de Staten behandeld moet worden heeft ermee te maken dat in de Landsverordening financieel beheer voorgeschreven staat dat een Statengoedkeuring nodig is als er een bedrag van meer dan 1 miljoen gulden mee gemoeid is. In de Memorie van Toelichting (MvT) bij de ‘Landsverordening vaststellingsovereenkomst FKP’ wordt uitgelegd dat met deze wet een geschil beslecht wordt tussen het Land en de stichting ten aanzien van de door het Land aan de stichting verschuldigde huursubsidiebedragen in verband met het beheer van huurwoningen. FKP-directeur Arthur Con legt uit dat het gaat om 3.500 woningen die eigendom zijn van het Land en door FKP beheerd worden. Tussen 2001 en 2017 werd de huursubsidie niet aan FKP afgedragen waardoor het Land een enorme schuld opbouwde bij de FKP. In de MvT wordt uitgelegd: ,,Het oplossen van deze langslepende kwestie is een positieve ontwikkeling in het kader van de betrouwbaarheid van de openbare financiën. De overeenkomst is op 11 september 2018 getekend onder voorbehoud van vaststelling door de Staten.” Con beargumenteert nog dat er geen goedkeurende accountantsverklaring getekend kon worden over de jaarrekeningen omdat de onderliggende beheersovereenkomst miste. ,,Deze overeenkomst moest al bij de oprichting opgesteld zijn, dat is precies 42 jaar geleden. De jaarverslagen van FKP van 2013 tot en met 2016 liggen in concept klaar. De beheersovereenkomst is er niet voor mij, niet voor een politieke partij, maar belangrijk voor de samenleving en voor het kunnen voeren van een transparant beleid. Ik hoop dat de oppositie met de hand over het hart strijkt en de vergadering laat doorgaan.”

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).