Soft launch voor ‘Kibrahacha’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Bij ‘Kibrahacha’ zijn lerarenopleidingen en schoolbesturen van Aruba, Bonaire en Curaçao (ABC-eilanden) samen verantwoordelijk voor het opleiden van aankomende leraren. Dit gebeurt voortaan voor een groot deel van de studie op zogenoemde opleidingsscholen. Dit zijn scholen waar de studenten voor de klas staan om praktijkkennis en ervaring op te doen.

F01 Leraren werkend opgeleid 1 CurAruDe samenwerking komt voort uit één van de afspraken uit het Vierlandenoverleg, het overleg van de ministers van Onderwijs van de landen Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland. In februari 2019 ondertekenden de vier betrokken ministers een samenwerkingsprotocol om lerarenopleidingen in het Caribisch deel van het Koninkrijk te versterken. Het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft voor het schooljaar 2020-2021 een subsidie van ruim 380.000 dollar beschikbaar gesteld voor de verbetering van de lerarenopleidingen op de ABC-eilanden. Kibrahacha’ heeft afgelopen week een ‘soft launch’ op de ABC-eilanden gehad. Op de eilanden zijn nu officieel negen opleidingsscholen waar studenten een groot deel van hun lerarenopleiding volgen.

Op Curaçao gaat het in totaal om vijf scholen, waaronder de dr. Albert Schweitzer School. Daarnaast vormen St. Antonius College en Kolegio Santa Famia samen een opleidingsschool, net als de Römerschool en de Prinses Margriet School. Op Aruba zijn dat Colegio Cristo Rey, Mon Plaisir-school en Prinses Amalia Basisschool. Op Bonaire zijn er nu drie opleidingsscholen: Basisschool De Pelikaan, Kolegio Kristu Bon Wardador en Skol Amplio Papa Cornes.

,,Op elke opleidingsschool zijn schoolopleiders aangesteld. Zij krijgen daarvoor een speciale training, samen met de opleiders van de lerarenopleidingen. Zo is er een nauwe samenwerking. Samen bereiden zij de studenten optimaal voor op hun toekomst als ‘Caribische leraar van de 21e eeuw’: een leraar die over moderne vaardigheden beschikt en kennis heeft van de rijke Caribische cultuur. Om de samenwerking tussen de opleidingsinstituten en de schoolbesturen op de drie eilanden vorm te geven, is het partnerschap Kibrahacha opgericht. Hierin zijn verschillende schoolbesturen van de ABC-eilanden vertegenwoordigd. Ook de opleidingsinstituten University of Curaçao, Instituto Pedagogico Arubano, University of Aruba en de University of St. Martin maken deel uit van het partnerschap”, zo wordt nader uit de doeken gedaan door het ministerie van OCW.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).