Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Het is in de praktijk zo goed als onmogelijk te controleren of er bij het uitdelen van cadeautjes door politieke partijen ook een afspraak met de ontvanger wordt gemaakt om voor de partij in kwestie te stemmen. ,,Dat is niet te bewijzen. De ontvanger zou in zo’n geval zelf aangifte moeten doen van het kopen van stemmen.”

F00Stemfraude moeilijk bewijzen 1 KleinDat zegt Raymond ‘Pacheco’ Römer, voorzitter van de Electorale Raad (voorheen het Hoofdstembureau) tegenover het Antilliaans Dagblad.

De verkiezingscampagne is in volle gang. Overal hangen reclameborden en wapperen vlaggen van de vele politieke partijen die dit jaar aan de Statenverkiezingen willen meedoen. Ook gaan de partijen, om zo veel mogelijk kiezers voor zich te winnen, de wijken in en worden onder andere voedselpakketten uitgedeeld. Afgelopen weekeinde verscheen een video op social media waarin te zien is dat Michelangelo ‘Lo’ Martines, van Partido Kem, die komend weekeinde meedoet aan de voorverkiezingen, waardebonnen van Centrum Supermarkt uitdeelt in Jandoret; de wijk waarin hij is opgegroeid. Martines deelde de bonnen in een witte envelop zelf uit en zei dat er boodschappen mee gedaan konden worden bij Centrum. Deze actie riep bij verschillende mensen de vraag op of hier geen sprake is van het kopen van stemmen en of dit wel is toegestaan.

Het aspect van het kopen van stemmen is moeilijk te bewijzen, als daar al sprake van is, zo legt Römer uit. ,,De vraag is eigenlijk wat het cadeautje dat door de politieke partij wordt gegeven, precies inhoudt. Alle politieke partijen zeggen dat ze arme mensen helpen. Dat mag. Ook als het gewoon gaat om reclame maken voor de politieke partij of een politicus. Er staat nergens geschreven dat dit niet is toegestaan; dit is niet in de wet geregeld. Het wordt strafbaar als er bij de uitwisseling van dat cadeautje afspraken worden gemaakt dat de ontvanger bij de verkiezingen op de betreffende persoon of politieke partij stemt. Maar hoe bewijs je dat er sprake is van het kopen van stemmen? Dat is niet te doen.”

De Electorale Raad heeft geen meldingen binnengekregen van mogelijke gevallen van het kopen van stemmen. Maar zelfs als dit bij de Electorale Raad wordt gemeld, kan daar niets tegen worden gedaan. ,,Wij kunnen de schuldigen niet straffen. Er moet aangifte worden gedaan bij de Justitiële autoriteiten en die pakken het op”, aldus Römer, die verder aangeeft dat de Electorale Raad wel een stukje eigen verantwoordelijkheid neemt en de bevolking zoveel mogelijk probeert bewust te maken van het belang van het ‘eerlijk stemmen’. ,,Als ik arm ben en iemand me eten aanbiedt, dan neem ik het aan. Maar dat betekent nog niet dat ik voor de persoon of partij moet stemmen. Ik zeg altijd tegen iedereen: verkoop nooit je principes of geweten. Aan niemand. Dat blijven we benadrukken; zeker in deze verkiezingstijd.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).