Famia Plania maakt zich zorgen om abortussen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De stichting Famia Plania, die zich onder andere bezighoudt met tienerzwangerschapspreventie, maakt zich zorgen over het aantal abortussen dat gepleegd wordt bij jonge moeders en stelt ter discussie waarom de Sociale Verzekeringsbank (SVB) anticonceptieve middelen niet vergoedt.


Hierdoor kunnen jongeren ook bij de stichting niet gratis aan voorbehoedsmiddelen komen en moet er een kleine vergoeding voor gevraagd worden. ,,Het vergoeden door de SVB zou enorm helpen bij het verlagen van de zorgkosten. Niet alleen worden dan kostbare abortussen of niet-legale abortussen die een gezondheidsgevaar vormen voor de zwangere tiener voorkomen, ook wordt voorkomen dat er een baby in niet ideale omstandigheden geboren wordt. Want een dergelijk kind heeft een verhoogde kans om uit te groeien tot een probleem voor de samenleving”, aldus Famia Plania. anticonceptie
Uit cijfers blijkt dat het aantal tienerzwangerschappen afneemt. De stichting hoopt dat dit mede komt door een grotere bewustwording onder de tieners. Van de andere kant stelt de stichting: ,,’Safe seks’ is niet iets wat echt leeft in de samenleving. Wij horen ook vaak dat de jeugd steeds makkelijker abortus pleegt. Soms gebeurt dat met eigen getroffen maatregelen die niet zonder gevaar zijn, maar steeds vaker horen we van medici die de abortussen uitvoeren. Het is beter anticonceptiemiddelen te gebruiken die bij Famia Plania tegen een kleine vergoeding verkrijgbaar zijn om zwangerschap te voorkomen.”
Famia Plania heeft enkele cijfers geanalyseerd van het bevolkingsregister, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en eigen waarneming. ,,Van de jaren na 2017 zijn in het bevolkingsregister niet de leeftijden van de moeders bijgehouden waardoor niet bekend is of het om tienermoeders gaat of niet”, zo constateert de stichting. Uit de cijfers van het CBS blijkt dat het aantal tienerzwangerschappen tussen 2011 en 2019 elk jaar daalt van 199 en 201 in 2011 en 2012 naar 114 en 116 in 2018 en 2019. Percentagewijs is er vanaf 2011 elk jaar een daling, van 10,1 procent tienermoeders op het totaalaantal geboortes in 2011 naar 6,8 en 7,3 procent in 2018 en 2019.

 

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).