Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Cinelandia-gebouw in Punda kan direct gesloopt worden omdat er sprake is van een acuut instortingsgevaar.

F03 Sloop mag bij acuut gevaar 1,,Er is bij de sommatie aan Fernando da Costa Gomez en zijn onderneming nv Handelsmaatschappij C.M.O.G. om binnen een maand het gebouw te slopen, uitgegaan van de Bouw- en Woningverordening en niet van de Monumentenverordening”, aldus juridisch adviseur van de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Artoir Herrera. ,,Als er bij een gebouw sprake is van een acuut instortingsgevaar, dan moet je de eigenaar sommeren en direct handelen. Dan hoeft er geen langdurig proces doorlopen te worden van het aanvragen van een sloopvergunning en advies”, aldus Herrera. Hij geeft aan dat de discussie rond Cinelandia al tientallen jaren loopt, maar dat er nu echt sprake is van gevaar. ,,En als er iets gebeurt, dan wordt de overheid aansprakelijk gesteld”, zo legt hij uit, verwijzend naar een incident in het verleden waarbij met carnaval een stuk muur op een persoon terechtkwam.

Herrera legt uit waarom er in het Sloopbestek staat dat het Land de opdrachtgever en financier is en de directie voert. Dat wil volgens hem niet zeggen dat het Land voor de kosten opdraait. ,,Een bestek wordt gemaakt zodat een aannemer een aanbesteding kan doen. Met het bestek kan de eigenaar aangeschreven worden, zoals nu gebeurd is. Mocht Da Costa Gomez geen actie ondernemen, dan zal de overheid de sloop uitvoeren en de kosten op hem verhalen.”

Herrera en VVRP-minister Zita Jesus-Leito (PAR) verzekeren dat voldaan is aan de vereiste van de Monumentenraad Curaçao, namelijk dat van de monumentale voorgevel alles in kaart is gebracht met foto’s en berekeningen zodat deze opnieuw geconstrueerd kan worden. Dat de voorgevel verder niet in het Sloopbestek genoemd wordt, heeft er volgens de VVRP-jurist mee te maken dat het hele gebouw gesloopt moet worden, ook de voorgevel.

,,Na de gestuurde brief vorige week is de volgende stap dat Da Costa Gomez met een sloopplan komt”, aldus Jesus-Leito. De Monumentenraad benadrukt nog eens dat de beschermde voorgevel opnieuw opgebouwd moet worden naar de oorspronkelijke vorm en materiaalvoering, waarbij rekening gehouden wordt met de regels van authenticiteit van de architectuur en integriteit van de constructie.

Hoewel de Monumentenraad in 2019 in een door Jesus-Leito gevraagd advies naar voren brengt dat nog vóór de sloop een bouwtekening voor de reconstructie van de voorgevel gereed moeten zijn en ook een goedgekeurd bouwplan op tafel moeten liggen voor het achtergelegen terrein, stelt de minister nu tegenover deze krant: ,,Dit is een tweede fase. Er zal eerst gesloopt worden en dan komen de plannen voor bouw en moet er een bouwvergunning afgegeven worden.”

Michael Newton van de Monumentenraad legt uit dat Unesco voor het Werelderfgoed twee voorwaarden stelt, te weten de exacte opmetingen en beschrijving van het monument, in dit geval de voorgevel van Cinelandia. En ten tweede moet voldaan worden aan de vereisten van het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP), namelijk: ,,Voordat er een sloopvergunning wordt afgegeven moet er een nieuwbouwplan op tafel liggen en ook een bouwvergunning zijn.”

Hij wijst erop dat het EOP de overheid de mogelijkheid geeft om een bankgarantie te eisen van eigenaren van panden in het stedelijk gebied als zij niet voldoen aan de vereiste van herbouw.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).