Art-deco-voorgevel voormalige bioscoop is monumentaal

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Zita Jesus-Leito (PAR) geeft Fernando da Costa Gomez en zijn onderneming nv Handelsmaatschappij C.M.O.G. één maand de tijd om het Cinelandia-gebouw op Pietermaai-West ‘compleet af te breken’.
cinelandiaDaarvoor moet volgens de bewindsvrouw een aannemer aangesteld worden die een sloopplan maakt volgens het ‘Bestek sloopwerk gebouw Cinelandia’, dat de minister naar Da Costa Gomez heeft opgestuurd. Dit sloopplan moet ter goedkeuring volgende week naar de inspecteur-generaal van de Inspectie van het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) gestuurd worden. Aldus de officiële aanschrijving van de Jesus-Leito aan de eigenaar, gedateerd 15 januari 2021.
Sloop van de voormalige bioscoop is maatschappelijk controversieel. Begin vorig jaar bleek dat ook Da Costa Gomez zelf de wens tot sloop had geuit. De Monumentenraad gaf toen aan hier voorwaarden aan te willen verbinden, omdat -alleen - de Art-deco-voorgevel monumentaal is. Er zouden opmetingen gedaan moeten worden van bijvoorbeeld de muurdiktes, profileringen en hoogtes, zodat deze voorgevel kan worden gereconstrueerd. De minister was het hier vorig jaar mee eens en stelde dat de monumentale voorgevel van het pand uniek is vanwege de Art-deco-architectuur en in de oorspronkelijke staat teruggebracht moet worden. Nu lijkt Jesus-Leito van gedachten veranderd.
Voorzitter Michael Newton van de Monumentenraad wees er destijds ook op dat de eigenaar een bouwkundig plan zou moeten maken voor het terrein achter de gevel dat doorloopt tot de Wolkstraat en volgens het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP) valt onder beschermd stadsgezicht. ,,Pas nadat de metingen zijn vastgelegd en er overeenstemming is over een bouwplan kan wat er nog rest van de voormalige bioscoop tegen de grond.”
De minister baseert zich in haar recente brief op het dreigende ‘instortingsgevaar’, wat overigens al jaren het geval is, en de bouwtechnische staat van het gebouw ‘die met de dag verslechtert’. Ze stelt dat de schade die kan voortvloeien uit het afbrokkelen of instorten van het gebouw op derden, verhaald kan worden op Da Costa Gomez, maar ook op de overheid.
,,Restauratie is bouwtechnisch niet meer mogelijk en ook niet doelmatig, omdat daarmee de veiligheid van het gebouw onvoldoende kan worden gegarandeerd. Uit het meest recente rapport is immers gebleken dat de betonconstructie in zijn geheel vervangen zal moeten worden.”
Jesus-Leito verwijst naar ‘diverse rapporten die door deskundigen zijn opgesteld in 2008 en 2019’ waaruit blijkt dat het Cinelandia-gebouw al vanaf 2008 instortingsgevaar vertoont. ,,De achterstallige staat van onderhoud van het gebouw is thans na ruim twaalf jaar alleen maar verergerd”, zo concludeert ze dan ook.
In december 2016 werd door de toenmalige VVRP-minister Suzy Camelia-Römer nog een Memorandum of Understanding (MoU) getekend met Da Costa Gomez over de renovatie van het gebouw en eventuele bouwplannen van de eigenaar. Advocaat Achim Henriquez, die optreedt namens stichting Pro Monumento (ProMo), stelt in een bericht dat het Cinelandia-gebouw ‘uniek’ is en één van de redenen dat de Curaçaose binnenstad op de Werelderfgoedlijst van Unesco staat.
Volgens ProMo kan slopen niet zomaar; daar is een procedure voor die een sloopvergunning vereist, die gepubliceerd dient te worden. Bovendien wijst ProMo op een eerder vonnis van de rechter. Dat kan niet zomaar aan de kant worden geschoven.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).