Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Achtereenvolgende Justitie- en Economieministers hebben sinds 2015 geen aandacht geschonken aan de door de consumentenstichting Fundashon pa Konsumidó (FpK) opgestelde conceptwetgeving voor de oprichting van een ‘Small Claim Court’. Ten einde raad stuurt de FpK de conceptwet nu naar de Staten.


claimcort,,We hopen van harte dat deze conceptwetgeving zo spoedig mogelijk door de Staten van Curaçao zal worden aangenomen teneinde de consument eindelijk een reële mogelijkheid tot handhaving van zijn rechten als consument te geven. Deze ontwikkeling zal niet alleen de consumenten ten goede komen, maar ook de Curaçaose economie in zijn totaliteit”, zo voert directeur Marc Marshall in zijn begeleidend schrijven aan de Staten aan.
Uit het archief van deze krant blijkt dat het proces om te komen tot een consumentenrechtbank al vanaf 2000 loopt om consumenten hoge proceskosten te besparen. ,,Consumenten hebben namelijk rechten, vastgesteld in wetten, maar bij een geschil met een verkoper of leverancier trekt de consument vaak aan het kortste eind, omdat een rechtelijke procedure te lang duurt en te kostbaar is. Er is toen al het idee gelanceerd om een commissie in te stellen die de belangen van de consument behartigt en die het geschil kan voorleggen aan het gerecht waardoor zaken sneller en goedkoper afgehandeld kunnen worden. Een conceptwetsvoorstel daartoe werd in 2011 ingediend, aangepast en samengesteld door professor Jan de Boer. De Orde van Advocaten kon echter geen positief advies geven aan het voorstel, waarop er wederom aanpassingen aangebracht werden. In 2013 is met de hulp van De Boer een nieuw voorstel gekomen”, zo werd in 2014 nader uitgelegd in deze krant.
Uit de nu meegestuurde Memorie van Toelichting (MvT) blijkt dat het ontwerp is voorgelegd aan de op Curaçao werkende rechters van het Hof van Justitie, aan de Orde van Advocaten, de FpK en de Kamer van Koophandel (KvK). ,,De rechters zijn akkoord. De Orde van Advocaten heeft twee voorstellen gedaan die zijn opgevolgd. Ook de FpK gaat akkoord, na daartoe de Nederlandse specialist consumentenrecht prof. Mr. G.J. Rijken te hebben geraadpleegd”, aldus de MvT. Ook de KvK is het met het wetsvoorstel eens.
FpK legt over de procedure uit dat een consument eerst langs kan komen bij de stichting, die subsidie ontvangt van de overheid. Een standaardformulier, dat dient als een soort verzoekschrift, wordt vervolgens ingediend bij het gerecht. Hierdoor wordt de consument de optie gegeven om zelf te procederen en zich niet gedwongen te voelen een dure advocaat in de arm te nemen. Voorwaarde is wel dat het geldelijk belang van de vordering van de consument het bedrag van 10.000 gulden niet te boven gaat. De consument betaalt bij het indienen van zijn verzoek ‘slechts’ 50 gulden aan griffiekosten. Tegen de ondernemer kan betaling van een geldsom geëist worden, maar kan ook herstel of vervanging van een product.
De officiële naam is overigens: ‘De concept-Landsverordening tot aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ter zake van rechterlijke bevelen in zaken van beperkt geldelijk belang (small claim court)’.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).