UGTK/Cadmu: Geen serieuze aandacht voor transportsector

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Het is onduidelijk wanneer de bussen van ABC Busbedrijf weer gaan rijden omdat het gesprek met de Vervoersminister, Zita Jesus-Leito (PAR), niet naar tevredenheid is verlopen.

abc,,Vandaag rijden er geen bussen, want de medewerkers van ABC Busbedrijf zijn zeer ongelukkig met de regering, in het bijzonder met minister Jesus-Leito, omdat er geen serieuze aandacht is voor de transportsector. Het is vooralsnog onduidelijk wanneer de bussen wel weer gaan rijden”, zie Wendel Muelen, voorzitter van vakbond UGTK/Cadmu, gisteren bij navraag van deze krant. Gistermiddag kregen de werknemers van Autobusbedrijf Curaçao (ABC) de kans om hun mening te uiten over het beleid en de huidige situatie en mochten zij minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning Jesus-Leito vragen stellen. ,,De minister heeft redelijk wat vragen beantwoord, maar de antwoorden zijn niet duidelijk. Het beleid blijft daarnaast ook onduidelijk en er zijn geen concrete afspraken gemaakt”, legt Muelen uit.
De staking van gisteren is het gevolg van een brief van 7 januari van directeur John Cijntje aan alle medewerkers. Daarin schrijft Cijntje de overheid meerdere keren te hebben gewezen op de precaire situatie van het bedrijf onder andere vanwege de maatregelen die genomen werden om een uitbraak van Covid-19 op het eiland te voorkomen. De directie heeft de overheid, als aandeelhouder, om hulp gevraagd ‘om de inkomsten van ABC te garanderen en daarmee haar voortbestaan’. Het gaat om vier voorstellen die moeten helpen het busbedrijf op de been te houden: een verhoging van de tarieven met minimaal 30 cent (van 1,70 naar 2 gulden voor het stadsdistrict en van 2,20 naar 2,50 voor overige routes), financiële steun vanwege het verlies van inkomsten na een terugval met 40 procent van het aantal passagiers ten gevolge van Covid-19, het verminderen van de uitgaven door een gunstigere dieselprijs voor ABC en het terugdraaien van de subsidiekorting van 1,3 miljoen gulden. ,,Helaas werd niet één van de verzoeken gehonoreerd”, aldus Cijntje.
Het personeel van het busbedrijf wil nu duidelijkheid van de overheid in verband met de kritieke financiële situatie van het overheidsbedrijf en wil weten waarom de regering nooit heeft gereageerd op eerdere verzoeken van de ABC-directie. ,,De situatie is nu nog steeds zodanig onduidelijk, dat iedereen na het gesprek naar huis is gegaan. De bussen gaan vandaag sowieso niet meer rijden en wanneer ze wel weer gaan rijden weet nog niemand. Dat ligt aan de regering. De overheid en directie moeten duidelijke afspraken maken. En we willen vooraf weten hoeveel banen er verloren zullen gaan. Zolang de situatie niet duidelijk is, blijven de deuren dicht. Pas als er concrete dingen op papier staan en er duidelijkheid is, gaan de deuren weer open”, legt Muelen uit. ,,De verlaging van de subsidie maakt de situatie volledig onhaalbaar. Door Covid-19 was de situatie al heel erg moeilijk geworden, omdat de inkomsten veertig procent gekort werden door de verlaging van het maximale aantal passagiers per rit. De combinatie van deze twee aspecten zorgt ervoor dat ABC nu heeft aangegeven dat zo het echt niet meer verder kan.”

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).