‘Gebruik schone brandstof eerste vereiste’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een nieuwe exploitant van de raffinaderij zal schone brandstof moeten inkopen om de luchtkwaliteit voldoende te verbeteren. Eigenaar Refineria di Kòrsou (RdK) kan het gebruik van asfalt (pitch) niet tolereren. Die toezegging vraagt Stichting Schoon Milieu op Curaçao (Smoc) van RdK-directeur Marcelino de Lannoy.

CorcSmoc-voorzitter Peter van Leeuwen noemt de berichten in de media - waarin de geselecteerde ‘preferred bidder’ Curaçao Oil Refinery Complex (Corc) zegt zich te willen inzetten ‘voor een geleidelijke verbetering van de milieuomstandigheden’ - ‘verontrustend’. De milieuorganisatie vreest dat een nieuwe exploitant voorlopig op de oude vergunning van Refineria Isla kan draaien en dat dan de gezondheid van mensen die onder de rook van de raffinaderij wonen onveranderd gevaar loopt. Een eerste vereiste voor een eventuele herstart van de raffinaderij en Curaçao Refinery Utilities (CRU) is het gebruik van schone brandstof, benadrukte Van Leeuwen gisteren in een mail aan De Lannoy. De extra kosten zijn ‘een schijntje op de omzet van een goed draaiende raffinaderij’. Volgens Smoc is er dan ook ‘geen enkele economische reden om deze keiharde eis niet te stellen aan een exploitant van de raffinaderij’.

Concreet wil de Smoc-voorzitter van De Lannoy weten ‘welke wettelijke milieunormen gelden voor de boogde Corc-groep’ en op welke ‘wijze die gehandhaafd gaan worden’. Maar ook de toezegging ‘dat er inderdaad een verbod is op het gebruik van asfalt als brandstof’.

Morgen doet de rechter uitspraak in het hoger beroep van het Land in de zaak die Clean Air Everywhere aanspande. Het Gerecht in eerste aanleg oordeelde op 26 augustus 2019 dat de Curaçaose overheid vanaf 1 september 2020 moet garanderen dat bij meetstation Kas Chikitu de toelaatbare uitstoot van zwaveldioxide en fijnstof (PM) niet wordt overschreden. De milieunormen moeten niet alleen worden vastgesteld maar ook worden gehandhaafd, zo oordeelde de rechter destijds.

Begin december 2019 zei Gabriel Murray, sectordirecteur Landbouw, Milieu en Natuur bij het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), tegen deze krant dat een toekomstige exploitant van de raffinaderij te maken zou krijgen met strengere milieunormen. Daar werd door adviseurs van het ministerie van GMN aan gewerkt. Dat Smoc er niet gerust op is dat de situatie verbetert, blijkt november vorig jaar. In een brief aan Murray benadrukt voorzitter Van Leeuwen dat van een overschrijding van de moderne milieunormen geen sprake kan zijn, ‘ook niet tijdelijk’. ,,Iedere exploitant dient de garantie af te geven per direct te kunnen voldoen aan moderne luchtkwaliteitsstandaarden.” Van Leeuwen vraagt zich dan al af of het zin heeft door te gaan met de raffinaderij, omdat ‘een investering van ten minste 2 tot 3 miljard dollar vereist is om aan de moderne producteisen en milieustandaarden te kunnen voldoen’.

Wat Smoc betreft was het vonnis van augustus 2019 duidelijk, zo is zaterdag te lezen in een bericht op Facebook. De overheid ‘moet datgene doen wat zij al vanaf 2001 heeft beloofd’, stelt de organisatie. Dat wil zeggen dat moderne milieunormen worden opgenomen in de vergunning en dan vanaf 1 september wordt opgetreden als de normen worden overtreden. ,,Het is aan het Hof om te voorkomen dat de overheid ook Corc weer jarenlang vrij spel geeft om à la PdVSA de bewoners onder de rook van de raffinaderij bloot te stellen aan stinkende uitstoot vol met ziekte- en kankerverwekkende stoffen.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).