Van onze correspondent

Den Haag - Binnen het programma Caribisch Onderzoek van de wetenschappelijke onderzoeksorganisatie NWO wordt 7 miljoen euro toegekend aan onderzoek naar koralen en klimaatproblemen.

nwoDat is deze week bekendgemaakt op het Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Mark Vermeij van Carmabi is een van de onderzoeksleiders.
NWO (voluit Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) is een zelfstandig bestuursorgaan van de Nederlandse overheid ter bevordering van de kwaliteit en vernieuwing van de wetenschap. Het belang van wetenschappelijk onderzoek voor de samenleving staat daarin centraal.
Sinds 2013 loopt een NWO-programma dat specifiek is gericht op de Caribische eilanden met een multidisciplinaire benadering. In 2018 begon een vijfjarenplan met een budget van 10 miljoen euro.
De Nederlandse minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakte op het Vierlandenoverleg bekend dat er 7 miljoen euro is toegekend voor twee onderzoeksprojecten in de regio. Het zijn de grootste programma’s die NWO tot nu toe heeft gefinancierd in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Het eerste project is Sealink met als programmavoorzitter prof. dr. Mark Vermeij, die behalve bij Carmabi op Curaçao ook werkt aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het onderzoek richt zich op processen op land en in zee die de verspreiding bepalen van stoffen die het functioneren van Caribische koraalrif-ecosystemen beïnvloeden. Te denken valt aan bacteriën in rioolwater en voedingsstoffen.
Het is volgens NWO de eerste keer dat processen op land en de verspreiding van stoffen in zee zullen worden onderzocht en worden gerelateerd aan het functioneren van koraalrifsystemen via 3D-opnames. Via computermodellen kan de informatie gebruikt worden voor het ontwikkelen van nieuwe landinrichtingsvormen, lokale besluitvorming, en educatieprogramma’s. In samenwerking met lokale partijen zal worden bepaald hoe wetenschappelijke informatie beter kan worden gebruikt voor educatiedoeleinden en duurzamer beheer van koraalrifsystemen in het algemeen.

Het tweede project kreeg de naam Eilande(rs)n aan het roer. Het staat onder leiding van dr. Francio Guadeloupe van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land en Volkenkunde (KITLV) in Leiden en eveneens verbonden aan de UvA. In dit onderzoek spelen orkanen een grote rol, die grote schade aanrichten op de eilanden, zoals in 2017 met orkaan Irma nog eens duidelijk werd.
Onderzoekers en maatschappelijke partners werken samen ‘om nieuwe duurzame en inclusieve strategieën te ontwikkelen ten aanzien van de huidige klimatologische uitdagingen’, schrijft NWO in het persbericht. Daarnaast worden een trans-Atlantisch platform en regionaal expertisecentrum ontwikkeld om het onderzoek en onderwijs over klimaatproblematiek te bevorderen.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.