Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De sector restaurants & hotels op Curaçao werd ‘het zwaarst getroffen’ door de preventieve maatregelen in de eerste helft van 2020, aangezien de sluiting van de grenzen de toestroom van toeristen belemmerde waardoor het aantal verblijfstoeristen tot nagenoeg nul daalde terwijl het cruisetoerisme volledig werd stilgelegd.
horecaEen analyse door de Centrale Bank CBCS van het bruto binnenlands product (bbp) naar sector laat zien dat ‘alle economische sectoren een krimp registreerden’ gedurende de eerste helft van 2020.
De krimp was echter het sterkst in de sectoren industrie, groot- en kleinhandel, restaurants & hotels, transport, opslag & communicatie en bouw. De publieke sector droeg daarentegen positief bij aan het bbp door de financiële steun van de overheid aan de meest getroffen groepen in de maatschappij.

Toerisme
,,Alle toerisme-indicatoren lieten een sterke daling zien, waaronder het aantal verblijfstoeristen, het aantal overnachtingen, het aantal cruisetoeristen, het aantal cruiseschepen en de bezettingsgraad van hotels”, aldus de terugblik van de CBCS op crisisjaar 2020.
Daarnaast beperkte de overheid de activiteiten van de restaurants door de openingstijden en het maximaal aantal toegestane klanten te verminderen. Vervolgens moesten de restaurants gedurende de totale lockdown gesloten blijven. De diepe krimp in de sector werd enigszins gematigd door een versoepeling van deze maatregel, waardoor restaurants vanaf begin mei weer voor afhaal open mochten.

Transport
De reële toegevoegde waarde in de sector transport, opslag & communicatie nam sterk af in de eerste helft van 2020 voornamelijk door de sluiting van de grenzen vanaf medio maart. Hierdoor werden de activiteiten op luchthaven Hato en in de zeehaven voor meer dan de helft van de periode januari - juni 2020 nagenoeg stilgelegd.
De krimp van de luchthavenactiviteiten blijkt uit de sterke daling van het aantal verwerkte passagiers en de luchttransportdiensten die door de lokale luchtvaartmaatschappijen werden geleverd, gematigd door een toename van het aantal binnenkomende privévliegtuigen, vrachtvliegtuigen en chartervluchten. ,,Deze binnenkomende vluchten hadden onder andere te maken met de repatriëring van ingezetenen, het invliegen van personen met cruciale beroepen en de bezorging van noodzakelijke goederen”, meldt de Centrale Bank.
Het negatieve resultaat van de haven kwam door een daling van het aantal bezoekende schepen, in het bijzonder cruiseschepen en olietankers. De daling van het aantal olietankers was gerelateerd aan de sluiting van de Isla-raffinaderij eind 2019, terwijl de afname van het aantal cruiseschepen kan worden toegeschreven aan de sluiting van de grenzen.

Industrie
In de sector industrie op Curaçao nam de reële productie sterk af gedurende de eerste zes maanden van 2020, voornamelijk als gevolg van de sluiting van de raffinaderij eind 2019 na het verlopen van de huurovereenkomst met PdVSA.
Bovendien werden de scheepsreparatieactiviteiten en de overige industriële activiteiten gedurende de totale lockdown stilgelegd. De enige bedrijven in deze sector die gedurende de lockdown mochten opereren, waren de producenten van essentiële of voor export bestemde goederen.
Ook de bouwsector registreerde zeer negatieve resultaten als gevolg van de lockdown. ,,De ontwikkeling in de bouwsector was consistent met de daling van de private en overheidsinvesteringen gedurende de eerste helft van 2020”, meldt de terugblik op het afgesloten jaar.

Handel en utiliteiten
De reële toegevoegde waarde in de sector groot- en kleinhandel nam sterk af in de eerste helft van 2020 door een forse daling van de bestedingen van toeristen, de binnenlandse vraag en de activiteiten in de vrije zone als gevolg van de sluiting van de grenzen en de lockdown.
Ook nam de reële productie in de utiliteitssector af, vervolgt de analyse van de CBCS, door een afname van de productie van zowel elektriciteit als water.

Financiële diensten
De negatieve bijdrage van de financiële dienstverlening aan het reële bbp van Curaçao in de eerste helft van 2020 was het resultaat van een afname van de reële toegevoegde waarde van de lokale financiële dienstverlening en de internationale financiële dienstverlening.
De daling van de lokale financiële dienstverlening blijkt uit de afname van de netto rente-inkomsten en overige vergoedingen & inkomsten van de commerciële banken. ,,Gezien de negatieve effecten van de pandemie en de hieraan gerelateerde preventieve maatregelen op de betaalcapaciteit van hun klanten, hebben verschillende commerciële banken hun klanten een moratorium op aflossing en betaling van rente op uitstaande leningen aangeboden.”
De daling van de vergoedingen en overige inkomsten van de commerciële banken was het gevolg van de afname van de financiële transacties gedurende de lockdown.
,,De krimp in de internationale financiële dienstverlening blijkt uit de verminderde uitgaven aan lonen & salarissen en andere operationele kosten”, meldt de CBCS in een analyse per bedrijfssector.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).