Curaçao onzeker over opvolgen beslissing Nederland

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Het ministerie van Onderwijs heeft aangegeven dat de regering van Curaçao het nog even aankijkt en in het nieuwe jaar zal besluiten of de centrale examens doorgaan en zo ja, hoe.

examenDat meldt Maghalie van der Bunt-George, directeur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO), bij navraag van deze krant. ,,We vinden het begrijpelijk, maar tegelijkertijd ook jammer. We hopen dat het ministerie zich laat inspireren door wat in Nederland is beslist, het zou mooi zijn als we daarbij kunnen aansluiten.”
Lisette van Lamoen-Garmers, directeur van het Rooms-Katholiek Schoolbestuur (RKCS), geeft aan dat het schoolbestuur eerst intern wil overleggen en met de scholen in beraad wil gaan alvorens informatie omtrent het examenbeleid naar buiten te brengen. ,,We zitten nog in de fase waarin we ons over alles buigen. We zien mogelijkheden, maar ook struikelblokken. Zodra we zover zijn, zullen we zeer zeker met onze beslissingen naar buiten treden, maar op dit moment is het nog voorbarig om al dingen in de publiciteit te brengen.”

De Nederlandse minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, Arie Slob, maakte afgelopen week na overleg met scholen en leerlingenorganisatie Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) bekend dat huidige examenleerlingen hun centrale examen mogen spreiden over twee tijdvakken. Hierdoor kunnen leerlingen die ziek zijn of in quarantaine zitten tijdens het eerste tijdvak, toch volledig examen doen. Daarnaast mogen de leerlingen zelf ook beslissen om één of meer vakken te verplaatsen naar het tweede tijdvak, zodat zij meer voorbereidingstijd hebben. Minister Slob besloot ook een extra herkansing toe te kennen en de normering van de examens toe te spitsen op de huidige situatie. Zo wil hij alle eindexamenleerlingen ‘de beste uitgangspositie geven om hun diploma te halen tijdens de coronacrisis’.

Van der Bunt-George geeft aan dat het ‘erg belangrijk’ is dat de centrale examens doorgaan. ,,Eén verschil met Curaçao is dat er in Nederland heel veel belang aan wordt gehecht dat met name de examenleerlingen optimaal kunnen worden bediend wat betreft het onderwijs. Dat is zelfs nu met de heel harde lockdown zichtbaar. De examenleerlingen mogen gewoon naar school komen.” In oktober hebben de schoolbesturen al verschillende keren overleg gehad en gezamenlijk een actiepuntenplan voorgelegd aan het ministerie. ,,We hopen eigenlijk dat we nog voor de kerst vanuit het ministerie antwoorden krijgen”, aldus Van der Bunt-George. De scholen hopen snel uitsluitsel te krijgen over de ruimte die hun wordt gegund om voor de examenleerlingen extra maatregelen te treffen, ook wat betreft het werken met cohorten. ,,In Nederland zijn er extra financiële middelen beschikbaar gesteld, terwijl daar de faciliteiten wat betreft afstandsonderwijs sowieso al beter zijn dan hier. Ik snap dat we in een crisis zitten en er geld tekort is, maar op dit moment zit iedereen te veel in de emotie ‘dat het crisis is’ en wordt er te weinig gedacht over hoe we er slagvaardig op kunnen reageren. Het wordt dus echt tijd dat de regering snel beslissingen gaat nemen.”
Esther Padilla-Bomberg, hoofd van het Expertisecentrum voor Toetsen & Examens, meldde bij navraag van de krant het volgende: ,,Wij zijn bij het ministerie van Onderwijs momenteel intern bezig met de evaluatie van de maatregelen c.q. wijzigingen die Nederland gisteren bekend heeft gemaakt om vast te stellen wat dat betekent voor de lokale situatie. Afstemming met het onderwijsveld is hier van groot belang. Het uitgangspunt is dat de wijzigingen in het voordeel van de leerling en het onderwijs moeten zijn. In de tweede week van januari 2021 wordt de beslissing voor Curaçao gecommuniceerd.”

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).