Knops maant regering-Jacobs tot spoed

Van onze correspondent
Den Haag - Het is nog lang niet zeker dat er vóór het kerstreces een akkoord komt tussen Nederland en Sint Maarten over verdere liquiditeitssteun. Curaçao en Aruba tekenden al wel met Nederland.

F07SXM Akkoord twijfelachtigUit de briefwisseling van afgelopen week tussen staatssecretaris Raymond Knops (CDA) van Koninkrijksrelaties en premier Silveria Jacobs van Sint Maarten blijkt dat er nog veel moet gebeuren, terwijl het reces komend weekend begint. Vandaag moet er meer duidelijkheid van Philipsburg komen, schrijft Knops in een brief die hij zondag uitstuurde.

Het gaat onder andere om de positie die de Staten van Sint Maarten innemen, zoals gisteren al bericht in deze krant. Knops ergert zich duidelijk aan de op 5 november door de Staten aangenomen motie, waarin staat dat het Statuut van 1954 niet het einde betekende van de koloniale verhoudingen en daarom geen basis kan zijn voor wetgeving.

Een akkoord is ver weg, concludeert Knops. ,,Op basis hiervan lijkt steun van de Staten voor een akkoord en met name instemming met de consensusrijkswet Coho (Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling) immers niet aanwezig. Een verklaring van de Staten waaruit blijkt dat de juridische basis voor de consensusrijkswet Coho wordt aanvaard, is dan ook noodzakelijk voordat ik mijn handtekening kan zetten onder een akkoord.”

Hij vervolgt dat hij niet in gesprek zal gaan over de staatkundige verhoudingen en de invulling van het zelfbeschikkingsrecht. ,,Het staat Sint Maarten vrij om tot een dergelijk gesprek te verzoeken. Zelf voer ik dit gesprek graag in het kader van de ambtelijke werkgroep motie-Van Raak, waaraan Sint Maarten ook zijn medewerking heeft toegezegd. Ik ga er van uit dat u mijn mening deelt dat een koninkrijksconferentie op dit moment niet de eerste stap is.” De motie-Van Raak riep op tot gesprekken over de taakverdeling binnen het Koninkrijk, omdat het Statuut hierover niet voldoende duidelijkheid geeft.

Maar het zijn niet alleen de Staten die roet in het eten dreigen te gooien. Jacobs waarschuwt in haar brief van vrijdag (zaterdag ontvangen door Knops) dat Sint Maarten voorlopig niet kan voldoen aan de voorwaarden bij de tweede tranche liquiditeitssteun, omdat nog niet alle adviezen van de Raad van Advies zijn ontvangen.

,,Dat brengt een flinke uitdaging met zich mee, aangezien de maatregelen met terugwerkende kracht tot 1 juli 2020 dienen te worden uitgevoerd en de korting op de arbeidsvoorwaarden (de beruchte 12,5 procent, red.) dus voor een half jaar dient te worden ingehaald”, schrijft Knops naar aanleiding van de brief van Jacobs. De staatssecretaris vraagt per ommegaande een reactie van de premier over de manier waarop zij uitvoering wil geven aan de voorwaarden.

Op de agenda van Knops stond voor afgelopen vrijdag een videogesprek met premier Jacobs en de ministers Anna Richardson (Justitie) en Ardwell Irion (Financiën). Wat dit gesprek heeft opgeleverd, is onduidelijk. In de briefwisseling wordt er niet aan gerefereerd.

Voorafgaand aan dat gesprek stuurde Knops donderdag nog een meer optimistische brief aan Jacobs. Aanleiding was dat de op 13 november begonnen ambtelijke en technische voorbereiding van een akkoord was afgerond. Hij vraagt haar in de brief om hem ‘voldoende vertrouwen’ te geven dat voor 18 december de wetgeving klaar zal zijn en de uitvoering zal starten. Het College financieel toezicht (Cft) berichtte op 8 december dat nog niet volledig aan die voorwaarden is voldaan.

In deze eerdere brief noemt Knops naast de 12,5 procent korting op de arbeidsvoorwaarden voor de (semi-)publieke sector ook de 25 procent korting voor Statenleden en ministers en de politieke steun die nodig is om tot een akkoord te komen. Bovendien waarschuwt hij dat de bulletlening, die op 18 december afloopt, niet verlengd zal worden als er geen politiek akkoord komt. ,,Ik hoop daarom van harte dat uw kabinet bereid is de noodzakelijke stappen te zetten en dat we samen verder kunnen om de goede dingen te doen voor de bevolking van Sint Maarten”, besluit Knops zijn brief. Gezien de brieven van zaterdag en zondag ziet het er niet naar uit dat dit nog dit jaar gaat lukken.

Een ander punt waar Knops zich zorgen over maakt is het salaris van de interimmanager van energiebedrijf Gebe. Hoewel de wet nog niet is aangenomen, dient dat volgens hem toch te voldoen aan de grens van 130 procent van het salaris van de minister-president ‘in de geest van de door Nederland gestelde voorwaarden’. Zoals bekend is daarin die norm gesteld aan de topinkomens in de (semi-)publieke sector.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).