AJJC constateert een positieve ontwikkeling

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC) constateert dat er in 2019 meer risicojongeren bij het instituut zijn aangemeld en minder jeugdreclasseringsjongeren, een daling van 20 procent.

ajjc,,Deze groei van risicojongeren en een daling van jeugdreclasseringjongeren is enigszins te danken aan de preventieve werkzaamheden van AJJC. Anderzijds is de bekendheid en het vertrouwen in AJJC gegroeid in de loop der jaren, waardoor de samenleving in een vroeg stadium jongeren die risicogedrag vertonen, naar AJJC verwijzen voor begeleiding”, zo staat in het jaarverslag 2019 te lezen.
Met deze constatering stelt AJJC vast dat daarmee ook een verschuiving heeft plaatsgevonden van repressief naar preventief.
Overigens constateert de instelling dat er nog altijd meer jongens dan meisjes cliënt zijn. Over de jaren is het aandeel van de meisjes gemiddeld 17 procent.

Uit de cijfers van de jaren 2014 tot 2019 blijkt dat de problemen die een rol speelden ten tijde van het contact met AJJC voornamelijk gedragsproblemen waren, die de participatie op school nadelig beïnvloedden. Verder constateert AJJC een gebrek aan weerbaarheid van de jongeren. ,,De rol van de ouders of opvoeders bleek uit de cijfers ook van cruciaal belang te zijn als beschermende factor”, zo wordt eraan toegevoegd.
Het grootste deel van de cliënten, 444 in totaal (in 2018 waren dit er 386 en in 2017 479), die in 2019 via de justitiekanalen met AJJC in contact kwamen, werd verdacht van een geweldsdelict, zoals moord en doodslag, dood en lichamelijk letsel door schuld, bedreiging, mishandeling, diefstal met geweld, afpersing en vernieling. Wel wordt hierbij vermeld dat alleen een deel van deze cliënten ook daadwerkelijk veroordeeld is voor een dergelijk delict. In 2019 bleek verder dat er in vergelijking met de andere jaren meer zaken waren waarin sprake was van huiselijk geweld.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).