Regering schakelt privélabs ook in om forse toename tests bij te houden

Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Het epidemiologisch team van het departement Geneeskunde en Gezondheidszaken (G&Gz) dat tests afneemt bij personen die mogelijk besmet zijn met het coronavirus, laat deze tests niet langer alleen bij het Analytisch Diagnostisch Centrum (ADC) verwerken, maar heeft inmiddels ook twee privélabs ingeschakeld om de toename van het aantal tests bij te kunnen houden.

labsHet gaat om de ISO-gecertificeerde laboratoria Laboratorio de Medicos (LabdeMed) en Medical Laboratory Services (MLS).
Waar het in voorgaande maanden steeds gemiddeld om 150 tests per dag ging, gaat het nu dagelijks om honderden meer die moeten worden verwerkt om na te gaan of iemand besmet is met het coronavirus. Premier Eugene Rhuggenaath vertelt in gesprek met het Antilliaans Dagblad dat in het crisisteam weken geleden het besluit is genomen om de testcapaciteit uit te breiden. Er werd toen gedacht aan het toevoegen van een teststraat, hetgeen ook in samenwerking met het ADC is gebeurd, maar dat parallel hieraan gesprekken werden gevoerd met meerdere laboratoria om ook van deze capaciteit gebruik te kunnen maken voor het testen. ,,Daarom hebben we in de afgelopen weken het dagelijkse testresultaat zien stijgen naar ongeveer 500”, legt de minister-president uit.

ADC-directeur Liane Virginia-Cova vertelt dat zij niet officieel is ingelicht door de regering en de samenwerking met meerdere laboratoria ontdekte toen zij op meerdere testoproepen een ander laboratorium dan het ADC vermeld zag staan. Zij betreurt deze gang van zaken en geeft aan dat het enige argument dat het besluit om meerdere laboratoria in te schakelen zou rechtvaardigen, zou zijn dat het ADC de toenemende aantallen testen niet aan zou kunnen. ,,Maar dat is niet zo”, benadrukt Virginia-Cova. ,,Wij kunnen het zeker aan. Het ADC heeft zelfs een extra prikpost, speciaal voor Covid geopend en op verzoek van G&Gz ook een teststraat. Verder is er ook een dashboard geïnstalleerd om alles te digitaliseren.”
Het enige argument dat Virginia-Cova kon bedenken - een gebrek aan capaciteit bij ADC - gaat volgens haar dus niet op. Bovendien meent de ADC-directeur dat de regering in overtreding is en dat ‘de wet duidelijk is’: ,,In het jaar 2000 is het ADC aangesteld als landslaboratorium van Curaçao. Dit houdt dus in dat de overheid ADC moet gebruiken als zij zich aan de wet wil houden. De regering handelt nu tegen de wet in.” Rhuggenaath ontkent dat de regering onwettig handelt met het besluit met meerdere laboratoria samen te werken in de strijd tegen het coronavirus. ,,This is a crisis and we need all hands on deck”, zegt hij stellig. ,,Het is een open markt. ADC is niet langer een ‘landslaboratorium’. Wereldwijd wordt extra capaciteit geopend bij verschillende laboratoria om zo het risico te spreiden.”

De premier wil verder niet ingaan op verklaringen van Virginia-Cova ‘omdat ik geen inhoudelijke kennis heb van het dossier en ik niet denk dat onze gemeenschap met deze discussie nu gediend is’. ,,Alle partijen binnen de publieke gezondheid moeten beginnen te consolideren en samen te werken zodat we alle middelen tot onze beschikking hebben om deze crisis op nationaal niveau het hoofd te bieden. Dit geldt voor laboratoria, maar ook huisartsen en klinieken. Vanuit dit oogpunt, komt deze hele discussie wat mij betreft op de tweede plaats.”
Een effect van het verdelen van de testen onder meerdere laboratoria, werd deze week goed merkbaar toen de gemeenschap veel langer dan gebruikelijk moest wachten op de dagelijkse update. Donderdag kwam de update pas om 22.31 uur binnen en werd aangegeven dat de reden voor de vertraging lag in het feit dat er gewacht werd op de resultaten van een lab. Deze resultaten waren toen - om half elf ’s avonds - nog niet binnen.
Minister Zita Jesus-Leito (PAR) van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) was gisteren niet bereikbaar voor aanvullend commentaar.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).