VVRP-minister geen oor voor stadsorganisaties

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Zita Jesus-Leito (PAR) zal doorgaan met de openbare aanbesteding oftewel de tender voor het parkeerbeheer in de binnenstad en zal het verzoek van de ‘Districten Willemstad’ - Scharloo, Otrobanda, Pietermaai en Punda - niet inwilligen om een public-private partnership (PPP) aan te gaan met de stadsorganisaties.


parkeerHet gaat om Downtown Management Organization (DMO), Sosiedat di Komersiantenan di Otrobanda (SKO), Pietermaai District en Fundashon Rebibá Skalo Abou.
Wel is het zo dat zij er in de nieuwe overeenkomst op toeziet dat de inkomsten naar de overheidskas gaan, naar de algemene middelen. ,,Dan kunnen de regering en de Staten beslissen wat de bestemming is van de gelden, zoals in de begroting opgenomen”, aldus de uitleg van Jesus-Leito.
De ‘Districten Willemstad’ hebben de overheid gevraagd af te zien van een openbare aanbesteding voor het parkeerbeheer en stuurden daarover een brief naar zowel premier Eugene Rhuggenaath (PAR), als de voorzitter van de Staten, Ana-Maria Pauletta. In een reactie op de afwijzing van de minister stellen de organisaties bij monde van DMO-voorzitter Carine Ghazzi, dat zij dit ‘een zeer gemiste kans vinden van de overheid om gelden te genereren voor onze Unesco World Heritage Site, waar Jesus-Leito nota bene beschermvrouwe van is’.
De organisaties stellen in hun eerder gestuurde brief zich ‘ernstig zorgen’ te maken over de consequenties van de openbare aanbesteding. De ervaring van de afgelopen tien jaar, waarbij het parkeerbeheer in particuliere handen kwam en er geen betrokkenheid was bij de stakeholders in de binnenstad, heeft geleerd dat er geen cent is gestoken in het onderhouden van ‘onze unieke historische binnenstad’. De vertegenwoordigers noemen dit concept zelfs ‘de doodsteek voor de binnenstad’.
Uitgelegd wordt: ,,De binnenstad heeft dringend gelden nodig voor onderhoud, infrastructurele verbeteringen, veiligheid en schoonmaak. De parkeergelden die opgehaald worden moeten daarom terugvloeien naar de stad en niet naar een commerciële organisatie die geen belang heeft in de ontwikkeling van de binnenstad. De overheid heeft de revitalisering van Punda en Otrobanda als een van haar speerpunten benoemd. Reden temeer om nu de juiste beslissingen te nemen. De vier districten, die allen geen winstoogmerk hebben, stellen een public-private partnership voor zodat de vrijgekomen parkeeropbrengsten geïnvesteerd worden in de binnenstad.”

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).