CBCS: Realiteit is dat Curaçao leningen over twee jaar niet kan aflossen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Land Curaçao heeft de afgelopen maanden al een paar honderd miljoen aan liquiditeitssteun van Nederland ontvangen, maar dat is niet genoeg: ook op de middellange termijn - 2021 tot 2023 - zal de Curaçaose overheid ‘nog een hoge financieringsbehoefte kennen’.

cbcsDat schrijft de Centrale Bank CBCS in Willemstad, waarbij de CBCS zich baseert op de meerjarige begroting van het Land Curaçao. De Centrale Bank doet dit in de notitie ‘Alternatieven voor dekking financieringsgat 2020 van het Land Curaçao’.
In deze notitie zijn de financieel-economische implicaties van het uitblijven van additionele liquiditeitssteun uit Nederland in 2020 in kaart gebracht. Uit de analyse blijkt dat bij het uitblijven van additionele Nederlandse steun de economie van Curaçao ‘een sterkere krimp zal registreren’. ,,Wanneer lokale financiering wordt aangetrokken nemen de rentelasten vanaf 2021 bovendien toe.”
De notitie die sinds kort op de website van de CBCS staat, dateert van vlak voor de ondertekening van het Politiek Akkoord tussen premier Eugene Rhuggenaath van Curaçao en de Nederlandse staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ,,De overheid wordt aanbevolen om de onderhandelingen met Nederland voort te zetten zodat overeenstemming wordt bereikt over additionele liquiditeitssteun.” Wat dus ook gebeurde.
Tegelijkertijd dient Curaçao structurele hervormingen door te voeren. Dit zegt niet Knops, maar dat adviseert de CBCS. Namelijk om het economisch herstel te versnellen en te verduurzamen ‘wat tevens de grote tekorten op de meerjarige begroting kan verlagen’.

Even speelden sommigen in de lokale politieke arena met de gedachte om het financieringsgat in 2020 - deels - te dichten door middel van het aantrekken van lokale financiering. Dit is volgens de eigen Centrale Bank echter ‘slechts een tijdelijke oplossing’ die bovendien ‘het tempo van het economisch herstel zal vertragen en zal leiden tot extra rentelasten’.
,,Voorts dient te worden opgemerkt dat de liquiditeitssteun uit Nederland resulteert in een instroom van deviezen, die de uitstroom als gevolg van bestedingen en daardoor importen compenseert”, vervolgt de notitie. ,,Wanneer lokaal kapitaal wordt aangewend om het financieringsgat van de overheid te dekken, vindt er geen instroom van deviezen plaats. Daarentegen zullen de bestedingen via importen wel tot een deviezenuitstroom leiden. Lokale financiering van het financieringsgat zal daarom op termijn een negatief effect hebben op de deviezenreserves.”

Tot slot doet de CBCS wel een belangrijke aanbeveling in verband met de liquiditeitssteun die Curaçao tot nu toe heeft ontvangen in de vorm van tweejarige renteloze bulletleningen. ,,De realiteit is echter dat deze leningen over twee jaar niet afgelost kunnen worden. Daarom wordt ook aanbevolen om over de voorwaarden van de reeds ontvangen leningen en mogelijke toekomstige leningen te onderhandelen zodat deze omgezet kunnen worden in een schenking dan wel in een langeretermijnlening.”

Financieringsbehoefte van bijna 800 miljoen...

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).