Akkoord Aruba in RMR

Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Oranjestad/Den Haag - De Rijksministerraad (RMR) zal vandaag naar verwachting instemmen met 181 miljoen gulden aan additionele liquiditeitssteun voor Curaçao tot aan de jaarwisseling. Dat verklaart Financiënminister Kenneth Gijsbertha (MAN) tegenover deze krant.

rmrHet bereiken van het politiek akkoord tussen Curaçao en Nederland begin deze maand maakte de weg al vrij over te gaan tot het verstrekken van een derde tranche liquiditeitssteun van 105 miljoen. Het College financieel toezicht (Cft) was gevraagd advies uit te brengen of er aanvullende financiële steun benodigd is voor de periode tot en met 31 december. Dat wordt dus bij elkaar 286 miljoen. Dit alles is nog zonder de 170 miljoen die geleend zal worden in verband met de Girobankproblematiek.

Verder zal de RMR vandaag het met Aruba bereikte politiek akkoord voor het verlenen van liquiditeitssteun goedkeuren, waarna het direct ondertekend wordt. Dat is door de Arubaanse premier Evelyn Wever-Croes (MEP), op dit moment in Nederland, bekendgemaakt. Zij kwam, na enkele maanden van onderhandelingen, met CDA-staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BRK) tot overeenstemming voor het verkrijgen van financiële steun onder door Nederland gestelde voorwaarden.

,,Ik feliciteer de Arubaanse bevolking nog niet, omdat ik er eerst zeker van wil zijn dat de RMR vrijdag akkoord gaat”, zei Wever-Croes gisteren. ,,Maar alles wijst erop dat het akkoord wordt aangenomen, waarmee weer de zo nodige rust ontstaat en het land weer opgebouwd kan worden. De coronacrisis heeft voor een terugval gezorgd, maar met de overeenkomst kunnen er weer stappen voorwaarts gemaakt worden naar een betere economie en een sterkere autonomie.”
Het is niet de bedoeling om voor Aruba een aparte (consensus)rijkswet Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (Coho) te maken, wel een aparte Rijkswet financieel toezicht voor Aruba (Rft Aruba). Voor Aruba - en eventueel later ook Sint Maarten - geldt nu de tekst die voor Curaçao is aanvaard; daar gaat Aruba zich bij aansluiten en wellicht over enige tijd Sint Maarten ook.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.