Doornbosch: Veel onzekerheid over gevolgen crisis op balans financiële instellingen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De kapitaal- en liquiditeitspositie van financiële instellingen is ‘vooralsnog stabiel gebleven’, zo blijkt uit een recente doorlichting van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) samen met het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

cbcsMaar er bestaat ook ‘veel onzekerheid’ en ook is sprake van toegenomen risico’s in verband met Covid-19. Dat bevestigt CBCS-president Richard Doornbosch tegenover het Antilliaans Dagblad, die hiermee voorzichtig wil wijzen op de mogelijke consequenties van de crisis.
Afgelopen maand is onderzoek gedaan naar de financiële gezondheid van de financiële sector in de monetaire unie (Curaçao en Sint Maarten). Dat betreft onder meer commerciële banken, spaar- en kredietcoöperaties, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. Het onderzoek vond plaats in samenwerking met deskundigen van het IMF in Washington, waar de CBCS-topman nog veel contacten heeft in verband met zijn vorige betrekking.
De Covid-19-pandemie alsmede de vergaande restrictieve maatregelen die de overheden sindsdien hebben getroffen en de crisis die dit heeft veroorzaakt, hebben een ‘grote impact op gezinnen en ondernemingen’. Zoiets kan dan vaak ook zijn weerslag hebben op financiële instellingen, licht de president toe.

Uit de doorlichting is gebleken dat op dit moment de financiële sector van Curaçao en Sint Maarten over voldoende middelen beschikt, zowel qua eigen vermogen als qua liquide middelen. Er heerst echter ook onzekerheid en bezorgdheid als gevolg van de coronacrisis. ,,Hoe lang gaat deze crisis nog duren? Wat betekent het voor de economie en het toerisme? En, moeten er extra voorzieningen worden getroffen?”
De toezichthouder van de financiële instellingen zit er naar eigen zeggen bovenop. Dat valt samen met de prioriteiten die Doornbosch zichzelf en de CBCS heeft opgelegd: het aanscherpen van het toezicht op de financiële sector. Een andere prioriteit is de aanpak van probleeminstellingen als Girobank en verzekeraar Ennia.
De president heeft zich verder tot doel gesteld om de beide regeringen, in Willemstad en Philipsburg, daar waar kan bij te staan met advies in deze Covid-19-crisis, alsmede om de interne governance bij de Centrale Bank te verbeteren.
De reorganisatie en herijking van functies binnen de CBCS, de reden waarom nu afscheid wordt genomen van circa vijftien medewerkers, was overigens al in 2018 in gang gezet. Doornbosch zelf trad in augustus 2020 aan. Verdergaande digitalisering en extra specifieke vereisten maken dat de Centrale Bank ‘ander soort werknemers’ nodig heeft; minder administratief, maar meer gericht op specialisaties als risk en bijvoorbeeld ICT (informatiecommunicatietechnologie).

Daardoor zijn sommige personeelsleden ‘boven formatief’ geraakt. Ze zijn zeker niet op staande voet ontslagen, benadrukt de president. Het is wel zo dat de ‘best practices’ leren dat in dit soort situaties bij een instelling als de CBCS het werk aan kritieke systemen direct dient te worden neergelegd. Doornbosch spreekt verder lovend over de circa 200 CBCS-medewerkers, die hij ‘keihard werkend, deskundig en professioneel’ noemt.
De Centrale Bank is voornemens binnenkort naar buiten te treden met meer informatie over de toestand waarin de financiële sector zich in verband met de coronacrisis bevindt.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).