Administratief zooitje, maar weer winst met asfalt

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het is bij overheids-nv Buskabaai een administratief zooitje geweest, maar daar komt nu verbetering in. Dat geldt ook voor de financiële situatie. Het bedrijf heeft enkele jaren flink verlies geleden, maar sinds de bouw van een asfaltcentrale in 2018 en de bitumen die nu vanuit het asfaltmeer geraffineerd en internationaal verkocht wordt, gaat het financieel beter. Het jaar 2018 sloot nog wel af met een verlies van 134.000 gulden. In 2017 was het verlies nog 993.000 gulden. buskabaai
Dit blijkt uit antwoorden van de minister van Economische Ontwikkeling (MEO), Steven Martina (MAN), op vragen van Statenlid Rennox Calmes. Buskabaai heeft volgens de Kamer van Koophandel (KvK) als doel ‘de uitoefening van het petroleumbedrijf in zijn volle omvang, het exploiteren van petroleumbronnen en met petroleum verwante delfstoffen of restproducten en de bereiding van daaruit te winnen producten’.
De minister legt uit dat de raad van commissarissen (RvC) lange tijd niet compleet was. Daarnaast bleek dat de nieuwe leden stuitten op een onvolledige administratie. Dat is de reden dat de jaarverslagen niet afgerond konden worden. Martina: ,,In juli van dit jaar is het gelukt de controle van de jaarrekening 2016 af te ronden. De vertraging komt omdat er belangrijke documenten die de administratie moeten ondersteunen misten. Dit blijkt ook te gelden voor het jaar 2017. In april 2019 is de RvC een proces gestart om documenten te zoeken om zo de administratie van 2016 en 2017 op orde te krijgen. Deze documenten waren niet aanwezig in het kantoor van Buskabaai en er moesten kopieën opgevraagd worden bij bedrijven waarmee Buskabaai contracten heeft afgesloten.”
Dat het Buskabaai in 2016 en 2017 niet voor de wind is gegaan, wijt Martina aan het de niet meer verkoopbare producten vanuit de Asphalt Lake Recovery (ALR) waarmee Buskabaai een contract heeft. Tot 2016 werd er stookolie uit het asfaltmeer gedestilleerd waar toen ook een markt voor was. Daarna werd het financieel moeilijker omdat de prijs van het verdunningsmiddel (diluent) waarmee de stookolie gewonnen wordt duurder werd en daarmee het eindproduct ook. Daarnaast zijn de internationale kwaliteitsnormen verscherpt in verband met milieuvervuiling. Hierdoor was er minder vraag naar de Curaçaose stookolie.
Er is inmiddels wel een nieuwe oplossing gevonden, zo legt Martina uit. Er wordt nu namelijk asfalt gemaakt vanuit het asfaltmeer. Eind 2018 is de asfaltplant operationeel geworden en hiermee zijn er weer betere vooruitzichten voor Buskabaai. ,,Het jaar 2018 kan gezien worden als het jaar van herstel”, zo staat in het meegestuurde jaarverslag 2018 van Buskabaai. Daarin staat dat er nog een contract is afgesloten met een derde partij (naast ALR) te weten Caribbean Bitumen products bv, voor de bouw en opereren van een nieuwe bitumenplant (de asfaltcentrale, red.). ALR doet eerst een voorbehandeling van het asfalt en dient dan als leverancier voor de nieuwe plant, die het ALR-product mengt tot een exportproduct. ,,Ook is het contract met ALR herzien en financieel steviger in elkaar gezet, met grotere financiële voordelen voor Buskabaai”, zo vervolgt het jaarverslag.
Uit het jaarverslag blijkt dat het de bedoeling was dat de nieuwe plant in april 2018 gereed zou zijn, maar dit gebeurde pas in september. De financiële situatie van Buskabaai liep daardoor zo sterk achteruit dat er tijdelijke financiële steun nodig was. Deze steun is uiteindelijk door ALR gegeven en opgelopen tot een bedrag van 250.000 gulden. Tussen september en december 2018 wist de nieuwe plant 12.848 vaten bitumen te produceren. De verkoop op de internationale markt leverde een bedrag op van een kleine 500.000 gulden. De capaciteit kan nog omhoog en er wordt gemikt op een productie van 75.000 ton per jaar.
Buskabaai heeft als voorzitter van de raad van commissarissen Franklin Angelista. RvC-lid Karel Tujeehut is tijdelijk belast met het dagelijks bestuur. De twee andere commissarissen zijn Rygane Manuel en Selvin Larmonie. Uit het jaarverslag blijkt dat de bestuursleden voor hun werkzaamheden een vergoeding hebben gekregen. Angelista 15.000 gulden, Tujeehut 36.000 gulden, Larmonie 7.000 gulden en Manuel nihil.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).