Van de 107 personeelsleden kregen 23 deze week ontslagbrief

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Bij Kompania di Tou Kòrsou (KTK) zijn deze week 23 van de 107 werknemers ontslagen. Dat bevestigt directeur Suldric Rojer tegenover het Antilliaans Dagblad.
ontslagenktkDe 84 personeelsleden die over zijn gebleven, moeten inleveren op vakantiegeld, bonussen, loontrede en vakantiedagen en zullen gedurende een jaar geen nieuwe uniformen ontvangen.
De personeelsleden die zijn ontslagen, kregen donderdag hun ontslagbrief. Zij gaan naar huis met hun cessantia en opzegtermijn conform de wet. De werknemers die minder dan 10 jaar in dienst zijn, tussen de 10 en 15 jaar en langer dan 15 jaar krijgen daarnaast respectievelijk nog 5, 6 en 7 maanden aan salaris uitbetaald. Dit geldt ook voor de ontslagen werknemers van 60+, die daarnaast ook AOV, AOV-premie en basisverzekering ziektekosten krijgen uitbetaald tot aan hun 65e, zo legt Rojer uit.
Deze krant schreef vorige maand uitvoerig over de precaire situatie waarin KTK zich bevindt sinds de raffinaderij platligt. Het bedrijf is voor tachtig procent afhankelijk van de inkomsten uit diensten die direct voortkomen uit een producerende raffinaderij en opslag van olie bij Bullenbaai.
Vorige maand was er nog sprake van 37 personeelsleden die de wacht zouden worden aangezegd, maar dat lijkt nu (tijdelijk) te zijn teruggedrongen tot 23. Rojer liet in september weten dat het sleepvaartbedrijf op korte termijn dertig tot veertig procent moet bezuinigen.
In januari 2019 namen 24 medewerkers het aanbod aan om vrijwillig met ontslag te gaan. Het sleepbedrijf bereidde zich voor op verschillende scenario’s. Dat jaar moesten eigenlijk 35 mensen afvloeien, maar door de diensten naar het buitenland te verleggen kon het proces van ontslagen worden stopgezet. Vijf van de zeven sleepboten werden ingezet voor opdrachten in Trinidad & Tobago, Suriname, Mexico, Aruba en Bonaire. Daarnaast werd een leningsfaciliteit afgesloten om de moeilijke periode te overbruggen. Want begin 2019 wees alles er nog op dat de Amerikaanse Klesch Group de raffinaderij datzelfde jaar zou overnemen. Het perspectief dat Klesch toen nog bood, is ook weggevallen en Rojer spreekt nu van een worstcasescenario voor het sleepvaartbedrijf dat in 1988 is opgericht.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).