RvA positief over wetsvoorstel

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De Raad van Advies (RvA) vindt het goed dat er wetgeving is gemaakt waarin het aanbieden van plastic draagtassen en ander plastic en polystyreen materiaal verboden wordt.

plastic,,De raad onderschrijft de behoefte om milieuvervuiling in zijn totaliteit aan te pakken en is van oordeel dat met het initiatiefontwerp een stap in de goede richting gezet wordt”, aldus de RvA.
Hoewel de RvA erop wijst dat het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) niet is verwerkt in de initiatiefwet, en dit de indieners ook kwalijk genomen wordt, heeft de raad toch besloten advies uit te brengen omdat ‘in dit geval geen sprake is van een dusdanig onvolledig motiveren dat de raad niet kan komen tot een deugdelijk en verantwoord inhoudelijk advies’. Vervolgens verwijst de RvA wel naar het SER-advies waarin geopperd wordt ook naar de Arubaanse wetgeving te kijken.

Op Aruba is ervoor gekozen aparte wetgeving te maken waarin ook sanctiemogelijkheden opgenomen zijn. Dit was echter nodig omdat dit niet in andere wetgeving geregeld is. Op Curaçao gaat het om een wijziging van de Landsverordening openbare orde waarin wel sancties opgenomen zijn. Hierover stelt de RvA echter: ,,Wel moet gezegd dat het toezicht- en sanctiestelsel aan modernisering toe is. De Landsverordening openbare orde bevat bijvoorbeeld geen boete als sanctie, hetgeen in de Arubaanse landsverordening wel het geval is.”

De raad mist verder een onderbouwing van de keuze van producten waar een verbod op wordt ingesteld. Het initiatiefontwerp betreft uit plastic vervaardigde tassen met hengsels, bekers en rietjes en uit polystyreen vervaardigde bekers en bakken. ,,Op welke wijze zal deze (beperkte) keuze van producten het doel van het initiatiefontwerp helpen verwezenlijken?” zo vraagt de RvA zich af die erop wijst dat ook de SER dit aspect genoemd heeft.
Tevens wordt geadviseerd om toch een kostenraming te maken van de extra toezicht- en handhavingscapaciteit die nodig is binnen de bestaande capaciteit van de controlerende instantie, zodat aangetoond kan worden dat er geen extra beslag gelegd hoeft te worden op de Landskas.
De raad vindt tot slot dat het voorstel beter in paragraaf 20 opgenomen kan worden dan in paragraaf 16. Deze laatste gaat namelijk over handelsreclame en propaganda en artikel 20 over het vervuilen van de openbare weg met afval of resten van etenswaren, bussen, papier of andere voorwerpen of stoffen.
Het wetsvoorstel heeft een lang traject doorlopen. In 2018 werd het al voor advies neergelegd bij de RvA als wijziging van de Warenlandsverordening. De wet werd aangepast en in 2019 wederom bij de RvA ingediend. Op advies van de raad is uiteindelijk besloten het onderwerp niet via de Warenlandsverordening wettelijk vast te leggen maar via de Landsverordening openbare orde, waarna in augustus van dit jaar het ontwerp nogmaals aan de RvA is aangeboden.

Terminologie...

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).