Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De ambulancedienst Fundashon Kuido di Ambulans (FKA) zal nog voor het einde van het jaar worden ondergebracht bij de holding van het Curaçao Medical Center (CMC). Dat heeft bestuursvoorzitter Alvin Daal meegedeeld.

F00Ambulance naar Holding CMC DUSHIDaal zegt dat hiermee de wens van de vakbonden CBV en Abvo, en dus van het personeel, wordt ingewilligd. Hijzelf beschouwt deze overgang als tussenstap naar volledige integratie met het CMC. Voordeel van het onderbrengen in de CMC-holding is dat er mogelijk meer verpleegkundigen over en weer ingezet kunnen worden. Het ambulancepersoneel kan ook gemakkelijker meedoen aan trainingen en deskundigheidsbevorderingen. Ook zorgt het onderbrengen bij CMC voor een besparing op de overheadkosten. De administratie en andere voorzieningen kunnen dan centraal door CMC worden gedaan. ,,Eenmaal onder de holding is het gemakkelijker om daarna volledig te integreren in het CMC”, aldus Daal. Hij geeft aan dat voor het einde van dit jaar de regering een beslissing moet nemen over de integratie.

Het Nederlandse adviesbureau voor de zorgsector Performation, dat geholpen heeft bij de transitie van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) naar CMC, heeft hierbij ook de FKA inbegrepen. Daal: ,,Dit was nodig want vooral op het gebied van tarifering van de ambulancedienst is er nog het een en ander te onderzoeken. Als het goed is gaat dit straks vallen onder de nog op te richten zorgautoriteit. Het is belangrijk dat een onafhankelijke entiteit de tarieven bepaalt. Op dit moment doet de Sociale Verzekeringsbank (SVB) dit, terwijl de SVB ook de tarieven per rit moet afrekenen. Dan is er geen sprake van onafhankelijkheid en natuurlijk houdt de SVB de tarieven erg laag. Uit berekeningen is naar voren gekomen dat de kosten per rit 1.500 gulden bedragen, de SVB vergoedt nu ongeveer een derde. Dat kan nu ook nog, want het personeel is als ambtenaar in dienst van de overheid en ter beschikking gesteld aan de FKA. De overheid draait dus op voor de salariskosten die niet ten laste van de stichting komen.”

Op dit moment wordt gewacht op advies van Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO) over de nieuwe profielschetsen en de aanpassing van de stichting aan de normen van corporate governance. ,,Als dit afgerond is, kan overgegaan worden tot het benoemen van een algemeen directeur en nieuwe leden van de Raad van Toezicht. Maar ook het personeel kan dan in dienst komen van de stichting. Nu is er een interim-managementteam bestaande uit een arts, een hr-manager en een bedrijfskundige”, zo legt Daal uit. Bij FKA werken rond de vijftig mensen. Veertig personen werken op de ambulance, als chauffeur (twintig) of als verpleegkundige (twintig). Een handjevol mensen werkt ondersteunend.

Op dit moment geldt de 12,5 korting op het arbeidsvoorwaardenpakket ook voor het ambulancepersoneel. Inkomsten zijn afkomstig van de SVB en particuliere verzekeraars die volgens een vastgesteld tarief betalen per rit. Deze inkomsten zijn nodig voor het onderhoud van de ambulancewagens en opleiding van personeel. Er zijn drie ambulanceposten, te weten op Barber, Montaña en Zakitó. De meldcentrale is ondergebracht bij het politiekantoor van Rio Canario. Er zijn zeven ambulances die daadwerkelijk de weg op kunnen, drie wagens zijn inmiddels afgeschreven.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).