‘Vrije keuze beïnvloedt pensioenbedrag en niet de wet’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) kan zich niet vinden in een reparatiewetgevingsvoorstel voor de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren (Plvo) die vanaf 1 januari 2016 in werking is getreden en over de verhoogde pensioenleeftijd van 60 naar 65 jaar gaat.

F03 APC niet in voor reparatiewet DushiMet de reparatie moet voorkomen worden dat personen die vervroegd zouden willen uittreden een lagere uitkering krijgen dan het niveau van de pensioenafspraken die de overheidsdienaar had op 31 december 2015. Volgens minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) Armin Konket (MAN) is de ‘te lage’ uitkering overigens niet bij elke ambtenaar die eerder wil uittreden het geval. Het gaat om ongeveer 30 van de circa 600 ambtenaren die hebben aangegeven interesse te hebben in vroegtijdig uittreden. ,,APC geeft aan dat het om een vrijwillige keuze gaat. Van de doelgroep zal 95 procent niet benadeeld worden door de vroegtijdige uittreding. En voor die 5 procent waarvoor dit wel geldt, zal een persoonlijke afweging gemaakt moeten worden waarbij ook gekozen kan worden om geen gebruik te maken van de vervroegde vrijwillige uittreding (VVU)”, aldus Konket.

APC legt in een brief aan de BPD-minister uit: ,,Dat een overheidsdienaar een lager pensioenbedrag kan krijgen uitgekeerd indien hij besluit eerder dan de leeftijd van 65 jaar met pensioen te gaan, heeft te maken met de eigen keuze van de betrokkene. Naast dat de rechtspraak laat zien dat het protocol niet het recht garandeert op een bepaald pensioenbedrag, is de uitoefening van de eigen vrije keuze van de betrokken overheidsdienaar hetgeen zijn pensioenbedrag in deze beïnvloedt, en niet de wet.”

APC legt uit dat als het pensioen eerder ingaat dan 65 jaar, het gereserveerde bedrag over een langere uitkeringsperiode uitgesmeerd moet worden. En om dit op te vangen moet het pensioen worden gekort zodat de reservering toereikend is. Het pensioenfonds legt uit dat als een ambtenaar eerder met pensioen gaat, dit een lagere uitkering tot gevolg heeft.

En, zo voegt APC er nog aan toe: ,,De voorgestelde wijziging heeft geen financiële gevolgen voor de landskas. De financiële paragraaf geeft echter niet aan dat de financiële gevolgen met de wijziging volledig ten laste van het fonds worden gebracht. Als de voorgestelde wijziging doorgang vindt, dan zal een deel van de financiële versterking die het fonds door de wijziging (van de pensioenleeftijd in 2016, red.) heeft bereikt, teniet worden gedaan. Dit zal nadelig zijn voor het fonds en dus de collectiviteit.”

Op dit moment is binnen het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA) door de vakbonden bepaald dat de reparatiewet voorwaarde is voor de VVU-wet, die inmiddels klaar is voor het doorlopen van het officiële wetgevingsproces. Volgens Konket kan de VVU-wetgeving echter hiervan losgekoppeld worden zodat de ambtenaren die vrijwillig kiezen om uit te treden - het gaat zoals gezegd om circa 600 personen die hierin interesse hebben - deze gelegenheid krijgen ongeacht de reparatiewet. Volgens de minister is er haast geboden bij de VVU-wetgeving omdat deze per 1 januari 2021 zou moeten ingaan en de overheid hiermee de kans heeft het overheidsapparaat te laten inkrimpen. ,,Met de koppeling aan de reparatiewet die nu door het APC afgekeurd is, wordt de ambtenaren de keuze ontnomen”, zo heeft Konket vorige week al aangevoerd. Bovendien zal de reparatiewet, mocht die er toch komen, met terugwerkende alsnog ook van invloed zijn op de ambtenaren die nu gebruik willen maken van de VVU.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).