Rhuggenaath: Belangrijkste zal uitvoering zijn; daar moeten we nog in groeien

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Als het eenmaal zover is, kan staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties ‘anytime’ een vergadering van de Rijksministerraad (RMR) laten oproepen om het Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (OHO) te behandelen.
RhuggenaathDat zei premier Eugene Rhuggenaath in het programma Perspektiva op Z86. Voor het echter zover is, moet de regering van Curaçao de nieuwe documenten - waarin de wijzigingen zijn opgenomen - ontvangen, om zich daar weer over te buigen, er adviezen over op te vragen en vervolgens de Gevolmachtigde minister in Den Haag de instructie te geven om tijdens de RMR de positie van Curaçao duidelijk te maken. ,,Er zijn nog verschillende stappen die genomen moeten worden voor de RMR plaatsvindt”, verhelderde de minister-president.
Bij de RMR zal dan een besluit worden genomen over de OHO en verdere noodsteun voor Curaçao, maar er is ook nog het Landspakket. Daarover zei Rhuggenaath: ,,Het Landspakket is een onderlinge regeling conform het statuut. Het is een akkoord tussen het Land Nederland en het Land Curaçao. Dat moet getekend worden. Na de RMR zal een moment volgen waarop we dat akkoord moeten tekenen. We zijn nu aan het bespreken of dat iets is dat we samen kunnen doen, in Nederland of op Curaçao.”
De voorkeur gaat voor Rhuggenaath naar Curaçao: ,,Het is een historisch moment. Het akkoord betreft Curaçao. Als het hier wordt getekend kan de lokale media en de gemeenschap ook direct de informatie krijgen in plaats van dit te horen van andere media in een andere tijdszone in een ander land.”
Toen de premier onlangs in een brief aan de Staten bekendmaakte dat de Curaçaose regering een politiek commitment gaf aan de OHO, kwam vlak daarna de reactie van Knops dat er nog helemaal geen akkoord is bereikt. Dit is ook door verschillende media opgepakt, maar volgens Rhuggenaath is deze uitspraak van Knops uit z’n verband gerukt. ,,Dat was een verklaring die hij in de Tweede Kamer gaf en die deel uitmaakte van een grotere verklaring. We weten allemaal dat het akkoord uiteindelijk uit de RMR komt, maar niemand kan ontkennen dat we een flinke stap verder zijn en dat er vanuit Curaçao nu een politiek commitment is. Ik denk dat er bepaalde media zijn die de indruk willen wekken dat er geen akkoord is, dat er geen verschil is tussen de CHE en OHO en dat er nog steeds sprake is van een CHE en geen OHO. Knops heeft zich zelf positief uitgelaten over de voortgang die is geboekt.”
Maar ook Rhuggenaath beaamt dat het einde nog niet in zicht is met de politieke commitment van de Curaçaose regering. Na de eerdergenoemde weg die nog moet worden bewandeld voor het kan worden behandeld in de RMR, zal het belangrijkste de uitvoering zijn. ,,Laten we eerlijk zijn; daar moeten we nog in zien te groeien. We kunnen documenten ondertekenen en de inhoud bedenken, maar het gaat uiteindelijk om de uitvoering; een duidelijk resultaat waaraan de gemeenschap kan zien en begrijpen waarom dit nodig was”, aldus de Curaçaose premier.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).