SOAW trekt 20 miljoen extra uit voor onderstand

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In het eerste half jaar van dit jaar (januari tot en met juni) hebben 1.841 personen financiële steun gekregen van het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) voor hun water- en elektriciteitsrekening.
AqualectraHier was een totaalbedrag van ruim 607.000 gulden mee gemoeid, gelijkelijk verdeeld over water en elektriciteit. ,,Dit geld krijgen deze burgers niet zomaar. Zij worden daarbij verplicht deel te nemen aan het project ‘Mi ke mi por’”, aldus SOAW-minister Hensley Koeiman (MAN) bij de begrotingsbehandeling in de Staten.
Het gaat hier om een bewustwordingsprogramma waarin aandacht is voor efficiënt en effectief water- en elektriciteitsgebruik. Maar de deelnemers worden ook geleerd een begroting te maken, prioriteiten te stellen en goedkoop en effectief inkopen te doen. ,,Doel is dat de cliënt niet weer in de schulden terechtkomt”, aldus Koeiman. Er wordt binnen dit project samengewerkt met Aqualectra, de University of Curaçao (UoC) en de consumentenstichting Fundashon pa Konsumidó (FpK). Het project is overigens niet nieuw en bestaat al enkele jaren. De minister merkt naar aanleiding van Statenvragen wel op dat er gekort is op het beschikbare bedrag voor het betalen van de Aqualectra-rekening van hulpbehoevenden. ,,Dat bedrag is verlaagd nadat er een efficiëntieslag is gedaan in de begroting, maar dit moeten we corrigeren, gezien de toename van het aantal onderstandstrekkers als gevolg van de coronacrisis”, zo voert de bewindsman aan. Op dit moment zijn er 7.621 personen die een onderstandsuitkering krijgen, van wie 2.960 mannen en 4.661 vrouwen. Verdeeld naar leeftijd, zijn er 5 onderstandstrekkers in de leeftijd 18-19 jaar, 778 in de categorie 20-30 jaar, 1.162 (30-40 jaar), 1.345 (40-50 jaar), 2.525 (50-60 jaar), 1.794 (60-70 jaar) en opvallend vanwege de pensioenleeftijd nog 10 personen boven de 70 jaar. Voor de onderstandstrekkers is op de begroting 2021, wel 20 miljoen gulden extra uitgetrokken.
Over de slachtoffers van de coronacrisis stelt de minister overigens dat de onderstandstrekkers ook nog een voedselkaart krijgen. Op een vraag van een Statenlid, legt hij uit dat dit geld niet op de rekening van de personen in kwestie gestort wordt om zo te voorkomen dat het geld aan andere zaken wordt besteed dan aan eten en de basisbehoeften voor het gezin. ,,Er zijn mensen die anders toch geneigd zijn het geld te besteden aan de kapper, om de nagels te doen of drank te kopen. Hier zijn echt concrete voorbeelden van waarbij vervolgens het gezin geen eten heeft”, zo benadrukt Koeiman. Hij doet overigens een beroep op banken en andere instanties om de hand over het hart te strijken bij personen die als gevolg van de pandemie, nog steeds niet in staat zijn om leningen af te lossen. ,,We werken aan een schuldsaneringsproject. Bovendien proberen we het in 2011 gelanceerde project van een garantiefonds van de grond te krijgen. Dit fonds is bestemd voor mensen die buiten hun schuld om hun baan verliezen, zodat zij anderhalf jaar de tijd krijgen een nieuwe baan te zoeken, zonder dat ze direct hun huis kwijtraken bijvoorbeeld”, zo heeft de minister uitgelegd.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.