• Obligatie-emissie Sint Maarten ondanks negatief commentaar Cft

• Tegen 5 procent rente in plaats van veel lagere Nederlandse rente

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Tegen bepalingen van de Rijkswet financieel toezicht (Rft) in en zonder de vereiste instemming van de Rijksministerraad (RMR) trekt de regering van Sint Maarten een lening van 75 miljoen gulden aan. Dat stelt het College financieel toezicht (Cft) in een brief in handen van het Antilliaans Dagblad.

sxmcbcsDe Centrale Bank CBCS komt met een obligatie-emissie ten behoeve van het Land Sint Maarten. Gemikt wordt op 75 miljoen gulden. De looptijd van de obligatielening bedraagt 25 jaar, zo meldt een gisteren uitgestuurd persbericht van de CBCS, en ingezet wordt op een rentevergoeding van 5 procent.
Daarmee verschilt deze emissie duidelijk met voorgaande leningen, want toen was de te betalen interest gebaseerd op de Nederlandse rentestand (‘based on the Dutch yield curve’), die met bijna nihil veel lager is dan de lokale rentepercentages. Met deze obligatielening richt Sint Maarten zich daarom niet op de Nederlandse ‘staande inschrijving’ maar op de lokale kapitaalmarkt en is daardoor duurder uit.

Het publiek heeft tot maandag 19 oktober de tijd om bij commerciële banken op Curaçao en Sint Maarten in te schrijven. Na sluiting die dag ’s ochtends om 10.00 uur zal de Centrale Bank de prijs van uitgifte publiceren. Sinds gisteren, 13 oktober, zijn de inschrijfformulieren en de prospectus beschikbaar bij de commerciële banken en/of te downloaden van de website van de CBCS.
De rentevergoeding wordt halfjaarlijks uitbetaald, voor het eerst op 21 april 2021. Aldus CBCS-president Richard Doornbosch in de prospectus namens de Sint Maartense Financiënminister Ardwell Irion. De overheid van Sint Maarten heeft mede in verband met de impact van de coronacrisis dringend geldmiddelen nodig en met de Nederlandse regering-Rutte is er nog geen politieke overstemming bereikt over de voorwaarden die Den Haag aan de liquiditeitssteun verbindt.

Het Cft is van oordeel dat de regering in Philipsburg ‘niet bevoegd’ is om via de CBCS een lening aan te trekken. ,,Het Cft neemt aan dat de in gang gezette procedure wordt gestaakt en dat alsnog in overeenstemming met de Rft wordt gehandeld”, schrijft voorzitter Raymond Gradus in een brief van maandag 12 oktober.
Veel heeft minister Irion zich hier niet van aangetrokken, zo lijkt het, want een dag later werd de emissie gewoon doorgezet. Via een kennisgeving van de CBCS vernam het college op 9 oktober dat Sint Maarten voornemens is de obligatielening ten laste van het Land aan te trekken op de binnenlandse markt.
In artikel 16 van de Rft zijn de procedure en criteria voor het aangaan van leningen vastgelegd. Gradus: ,,Bepaald is dat voorgenomen leningen moeten zijn opgenomen in een vastgestelde begroting die voldoet aan de normen van de Rft. Op deze manier wordt het Cft in staat gesteld zijn toezichthoudende taak te vervullen en te toetsen of aan alle toepasselijke criteria voor het aangaan van een lening uit de Rft wordt voldaan.”
Dit betreft onder andere het criterium dat er alleen geleend mag worden voor kapitaalgoederen. ,,Er is - voor zover het Cft bekend - geen besluitvorming van de RMR waarin is bepaald dat afwijking van de geldende procedures en criteria voor deze voorgenomen lening wordt toegestaan.” Het is onbekend wat de gevolgen (kunnen) zijn voor geen gehoor geven aan de oproep van het Cft om de in gang gezette emissie te staken.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).