Maghalie van der Bunt-George geeft presentatie over situatie onderwijs

Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Op de dag dat Curaçao stilstond bij tien jaar staatkundige hervormingen binnen het Koninkrijk, opende partij Vishon officieel haar partijhuis ‘Sentro Vishonario’ in Saliña. Ter gelegenheid van de opening van het partijhuis werd er een presentatie verzorgd door Maghalie van der Bunt-George, waarin zij haar visie en oplossingsvoorstellen heeft gepresenteerd voor een betere toekomst van het onderwijs op Curaçao.

vishonVan der Bunt-George is een onderwijsprofessional die al vele jaren actief is in bestuursfuncties in het onderwijs. Zij is sinds 2017 algemeen directeur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) en zat daarvoor meer dan 10 jaar in het bestuur van die organisatie. De presentatie die op 10 oktober plaatsvond, was een vervolg op de presentatie die Van der Bunt-George de week ervoor verzorgde voor Vishon.
Van der Bunt-George stond tijdens haar presentatie stil bij de belangrijkste knelpunten binnen het onderwijs en vervolgens droeg zij per thema oplossingen aan. Volgens haar is een van de kernproblemen het gebrek aan strategische koers en dat er nauwelijks gedegen (strategisch) beleidsonderzoek, beleidsimplementatie en beleidsevaluatie plaatsvindt. ,,Besluiten binnen het onderwijs worden veelal ad hoc en op basis van persoonlijke opvattingen genomen in plaats van op basis van weldoordacht onderzoek en feiten. Hierdoor wordt te vaak voorbijgegaan aan de kern van problemen en worden slechts, veelal zonder resultaat symptomen bestreden”, aldus Van der Bunt-George. Ook het feit dat er in de afgelopen 10 jaar meer dan 10 ministers zijn geweest en dat het ministerie te kampen heeft met kwantitatieve en kwalitatieve onderbezetting helpt volgens haar niet mee. Volgens Van der Bunt-George zou het ministerie meer gebruik moeten maken van de expertise van de schoolbesturen, zou de rol van de overheid meer faciliterend moeten zijn en moet de uitvoering van projecten worden overgelaten aan de schoolbesturen.

De directeur van het VPCO bracht verder naar voren dat de onderwijsbekostiging al jarenlang ontoereikend is; er is geen investeringsbegroting en de materiële bekostiging voldoet niet. Voor Van der Bunt-George is dit onacceptabel. ,,Worden de middelen die er wel zijn juist besteed? Een gedegen analyse over wat kwalitatief onderwijs moet kosten ontbreekt. Hierdoor is er geen zicht op waar de middelen primair voor moeten worden aangewend (op basis van prioriteiten) en is er geen zicht op wat de tekorten zijn. Doordat dit inzicht ontbreekt, wordt er ook geen werk van gemaakt om de financiën te hervormen en om fondsen te werven. Bij ieder knelpunt waarmee het onderwijsveld te maken krijgt, roepen onze bestuurders dat er geen geld is om het op te lossen. Deze belemmerende gedachte beperkt ons om de juiste keuzes te maken in het onderwijs.” De onderwijsprofessional is van mening dat de overheid zich bezig zou moeten houden met de vraag hoe zaken wél zouden kunnen. Zij ziet veel mogelijkheden hiertoe en kansen door wat in het Landspakket is opgenomen.
Om een breed gedragen en succesvolle visie te ontwikkelen voor Curaçao en deze te vertalen naar een partijprogramma en agendapunten is het voor Vishon van essentieel belang gebruik te maken van professionals en experts uit het veld. Na de presentatie sprak partijleider van Vishon Miles Mercera dan ook zijn dankbaarheid voor de bijdrage van Van der Bunt-George uit.
Vishon richt zich als partij op drie pilaren: economische ontwikkeling, onderwijs en sociale ontwikkeling. De partij beschouwt onderwijs hierbij als rode draad bij het bewerkstelligen van duurzame verandering op Curaçao. ,,Met Vishon in een regering zal het onderwijs kunnen rekenen op een betere toekomst”, aldus Mercera.

Korting onderwijs minder drastisch...

Wilt u dit artikel ook lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).