Upgrade van oefenterrein Wacawa

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Een eenheid van de Koninklijke Landmacht, 101 Geniebataljon, zal vanaf komende zondag, 18 oktober, verschillende bouwwerkzaamheden uitvoeren op het oefenterrein Wacawa en in het Christoffelpark.
De bouw van deze projecten vindt plaats binnen de oefening Caribbean Beaver. In opdracht van de Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied verzorgt de eenheid een upgrade aan het oefenterrein Wacawa zodat zowel Nederlandse als buitenlandse eenheden meer faciliteiten hebben om te kunnen trainen. Daarnaast voert de eenheid restauratiewerkzaamheden uit in het Christoffelpark. De klimatologische omstandigheden op Curaçao zijn vergelijkbaar met de omstandigheden in missiegebieden. Deze oefening geeft de eenheid daarom de unieke kans om in soortgelijke omstandigheden te trainen. landmacht
De eenheid komt met 120 militairen die verdeeld worden ondergebracht op Curaçao. Een deel van de groep verblijft op Wacawa en een ander deel verblijft op het landgoed Ascencion. Om de bouwwerkzaamheden volledig te kunnen uitvoeren, zijn er 40 (militaire)bouwvoertuigen per schip verscheept, die morgen (14 oktober) in de haven in Willemstad aankomen. Vandaaruit worden de voertuigen onder begeleiding van een voordetachement verplaatst naar Wacawa en Ascencion.
De compagnie gaat op diverse locaties op het eiland constructiewerkzaamheden uitvoeren voor eigen training en ter verbetering van onder andere oefenfaciliteiten van de Koninklijke Marine. Zo wordt een verblijfslocatie op oefenterrein Wacawa uitgebreid met verharde onderkomens en sanitair. Tevens verbeteren ze de oefenlocatie Camp Dovale met verscheidene kleine werkzaamheden, zoals het inbouwen van ramen en kozijnen in containers, en voeren ze op beide locaties het bijbehorende grondwerk uit. Ten slotte vinden verschillende werkzaamheden in de omgeving plaats, waaronder wegverbeteringen op het oefenterrein Wacawa, verkenningen ten behoeve van toekomstig werk in het Christoffelpark en installatie- en elektrotechnisch werk op meerdere locaties. De oefening duurt tot 7 november.
Alle inreizende militairen zijn van tevoren (niet langer dan 72 uur) negatief getest op Covid-19. Hiermee wordt voorkomen dat een van de militairen mogelijk corona meeneemt naar het eiland. Daarnaast worden sociale activiteiten geminimaliseerd en volgt de eenheid de richtlijnen die gelden op Curaçao, aldus Defensie.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).