Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - In het eerste voorstel van Nederland voor het Landspakket voor Curaçao stond als een van de door te voeren hervormingen opgenomen dat Curaçao de pensioengerechtigde leeftijd verhoogt van 65 naar 67. Dat is nu van tafel.

pensioenleeftijdDit is na onderhandelingen tussen de Curaçaose regering en Nederland gewijzigd; het nieuwe voorstel dat nu op tafel ligt, houdt in dat de pensioengerechtigde leeftijd met ingang van 2025 wordt verhoogd van 65 naar 66, het recht voorbehoudend dat er een onafhankelijk onderzoek wordt verricht om uit te wijzen of dit daadwerkelijk noodzakelijk is en zin heeft.
Dat heeft Daisy Tyrol-Carolus vrijdag in de Staten bekendgemaakt. Tyrol-Carolus maakt deel uit van het technisch team dat namens de regering de onderhandelingen voert met Nederland over het Landspakket. Zij vertelde in de Staten wat er tijdens de onderhandelingen tussen de twee landen is bereikt.
Tyrol-Carolus vertelde tijdens een presentatie dat het Landspakket in een uitvoeringsagenda wordt uitgewerkt. De plannen die in deze agenda zijn opgenomen, moeten vervolgens worden uitgewerkt door gezamenlijke werkgroepen met daarin vertegenwoordiging van zowel Nederland als van de landen, eventueel aangevuld met experts. De entiteit (Caribische Hervormingsentiteit, CHE, of het Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling, OHO) draagt als toezichthouder en ter ondersteuning voor de uitvoering van de plannen bij aan de formulering van de uitvoeringsagenda en de landen voeren zelf de hervormingen uit met steun van de entiteit. Investeringen (leningen, subsidies of giften) worden vastgesteld en waar dit van invloed is op de begroting van het Land, zal dit eerst door de Staten moeten worden goedgekeurd.

Wat betreft de investeringen die worden gedaan, heeft Nederland niet vooraf een bepaald bedrag willen accorderen, maar heeft wel toegezegd leningen en giften ter beschikking te stellen voor zowel liquiditeitssteun als voor hervormingen. Daarnaast zijn er investeringen beschikbaar. Tyrol-Carolus legde uit dat de investeringsagenda afhankelijk is van concrete programma’s en projecten met een volledig uitgewerkte businesscase. ,,Middels de uitvoeringsagenda kan een concrete investeringsagenda worden vastgesteld waarbij gebruik wordt gemaakt van uitgebreide doelstellingen en de concrete hervormingen uit het Landspakket.”

Knelpunten consensusrijkswet...

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).