'Krachtmeting dupeert kwetsbare groepen op eilanden'

Van een onzer verslaggevers 

Willemstad/Amersfoort - De krachtmeting die tot nog toe sinds de coronacrisis in het Koninkrijk plaatsvond, de heldhaftigheid van bepaalde politici - ‘hoe zeer ook bedoeld om indruk te maken’ - dupeert vooral de kwetsbare groepen op de eilanden.

F06 Krachtmeting dupeertAldus Staatsraad Paul Comenencia, die daarmee de groepen bedoelt ‘die niet in de positie verkeren om betaling van hun inkomen te kunnen afdwingen met stakingsacties of belastingaanslagen’. Hij sprak zaterdag in Amersfoort, Nederland.
,,Wellicht gedreven door de coronacrisis, maar in ieder geval met de kennis en ervaring van nu over de beperkingen van extreme kleinschaligheid, is dit het moment voor alle Koninkrijkspartners - niet in de laatste plaats onze eilanden, inclusief het sinds 1986 autonome Aruba - om lang ontkende waarheden onder ogen te zien, uit eigen beweging, volledig autonoom, met elkaar en met Nederland afspraken te maken over een gedeelde visie en hoe daar vorm aan te geven.”
Comenencia wijst erop dat het over iets minder dan een week tien jaar is sinds 10-10-10’ en noemt dit een mooie gelegenheid voor een ‘reset’ in de Koninkrijksverhoudingen. Hij ziet, na de impasse die is ontstaan - nadat Nederland begin juli de consensusrijkwet Caribische Hervormingsentiteit (CHE) voorstelde en dit verbond aan verdere liquiditeitssteun - in de brief van 8 september van staatssecretaris Raymond Knops (CDA) ‘een opening’.
De Staatsraad van het Koninkrijk wijst op een belangrijke zin daarin: ,,Als gezegd, zal eerst echter in overleg met de deelnemende landen een nader rapport moeten worden opgesteld.” Comenencia benadrukt de twee woorden ‘in overleg’. ,,Wie de Nederlandse taal een beetje beheerst, kent het verschil tussen in overleg en na overleg. En diverse mensen die ik sinds de openbaarmaking van deze brief gesproken heb, zien hierin een belangrijke opening voor de Caribische landen.”
Gaan de landen van deze opening gebruik maken? Dat is nog niet duidelijk, meent Comenencia. Maar de Curaçaose premier Eugene Rhuggenaath (PAR) had vrijdagavond volgens hem ‘bemoedigend nieuws’. In een televisietoespraak meldde hij dat de afgelopen weken significante vooruitgang was geboekt in de ambtelijke besprekingen met Nederland, en dat hij goede hoop had dat, als het zo doorgaat, er binnenkort een politiek akkoord kan zijn over de inhoud van het pakket zodat dit door de Rijksministerraad (RMR) kan worden vastgesteld, naar de Raad van State kan voor advies en het verdere verloop van het proces kan plaatsvinden.
Eerder had Rhuggenaath al bevestigd dat, wat betreft opties voor oplossing van de liquiditeitstekorten en aanpak van de bredere problematiek, er geen beter voorstel is dan het Nederlandse. ,,En daar heeft hij gelijk in”, aldus Comenencia. ,,Met alles wat je zou kunnen vinden van de huidige versie van de conceptrijkswet CHE, waar gelukkig nu over wordt gesproken.”
De brief van 8 september die hij aanhaalt bevat belangrijke passages die volgens de spreker ‘door niet de minsten in het Koninkrijk’ als het begin van een opening worden gezien. ,,Een opening die de Caribische landen niet onbenut moeten laten. En als ik de jongste televisietoespraak van premier Rhuggenaath goed begrepen heb, heeft in ieder geval Curaçao de opening benut. En dat is, na zoveel weken onzekerheid, heel goed nieuws.”

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.