Forse daling boekenonderzoeken, toch meer belastinginkomsten

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB) heeft vorig jaar flink minder boekenonderzoeken bij bedrijven afgerond. Onvoldoende financiële middelen door overheidsbezuinigingen en de brand bij de Ontvanger zijn hier debet aan.


Ondanks de ‘uitdagingen’ werd er in 2019 op Curaçao wel méér aan belastinginkomsten opgehaald: 1.486 miljoen gulden (bijna 1,5 miljard), de afvalstoffenbelasting en vergunningsrechten nog niet meegerekend, omdat cijfers hierover ontbreken. sbab
Dit leest het Antilliaans Dagblad in het pas uitgebrachte jaarverslag 2019 van SBAB. Directeur Sherwin Casper, zelf registeraccountant, legt uit dat qua boekenonderzoeken een vooraf gesteld quotum moet worden behaald. Vorig jaar waren in totaal 470 boekenonderzoeken ingepland. Dit is gecorrigeerd naar 462, terwijl er 389 boekenonderzoeken zijn afgerond.
Dat is veel minder dan de 668 van het jaar 2018 en ook de overige voorgaande jaren werden aanzienlijk meer boekenonderzoeken uitgevoerd. Met 2008 als topjaar met 736 boekenonderzoeken. Ook van de andere soorten onderzoeken werden er in 2019 opvallend minder afgerond.
SBAB is financieel afhankelijk van de overheid. Door bezuinigingen was er ook voor de belastingaccountants minder geld beschikbaar. In 2019 kreeg SBAB 11,4 miljoen toegekend aan subsidie (terwijl de voorgestelde begroting 19,5 miljoen bedroeg). Voor een speciaal projectplan, met als doel de belastingopbrengsten te verhogen, kreeg SBAB later alsnog een aanvullend bedrag van 2 miljoen.
Na de brand in augustus bij het Ontvangerskantoor is dit projectplan ‘on hold’ gezet. Ter versterking van het werk bij de Ontvanger en de Inspectie zijn in de laatste twee maanden zo’n 50 projectmedewerkers van SBAB ter beschikking gesteld, waarvoor nog eens 416.000 gulden is ontvangen.
Nooit eerder werden sinds 2003 zo weinig boekenonderzoeken gedaan. Ook de hoeveelheid andere type onderzoeken was een stuk lager, zoals bijvoorbeeld de zogeheten ‘waarnemingen ter plaatse’ (WTP’s). Dat waren er in het verslagjaar slechts 27, terwijl in piekjaar 2015 zelfs 253 WTP’s werden gerealiseerd. Het gaat dan om vaststelling van het aanwezige personeel, plaats en omvang van de bedrijfsactiviteiten, gemiddelde brutowinstmarges, nakoming administratieve verplichtingen en gebruik van (verzegelde) kassa’s.
SBAB kent verder ook opsporingsonderzoeken. Het Team Inlichtingen en Opsporing (TIO) heeft sinds enkele jaren te maken met een ‘ingrijpende daling van het aantal personeelsleden’, aldus het jaarverslag. Dit heeft veelal te maken met het bereiken van de pensioenleeftijd. TIO deed in 2019 niet meer dan 12 opsporingsonderzoeken, waarvan 3 met doorneming van administratie. De 12 staan echter in schril contrast met de 154 opsporingsonderzoeken in 2011 en zelfs 339 in 2009.
Overige SBAB-onderzoeken zijn flitsonderzoeken, derdenonderzoeken en bijzonder opdrachten TIO. In 2019 ging het alles bij elkaar om 66.
,,Het jaar 2019 was een moeilijk jaar voor het Land Curaçao alsook voor de Belastingdienst”, stelt het jaarverslag van het belastingaccountantsbureau SBAB.
Toch zijn de totale belastinginkomsten gestegen. Deze toename is grotendeels te danken aan de ontvangen winstbelasting, overdrachtsbelasting bij de Ontvanger, de accijnzen en de omzetbelasting (ob) bij invoer.
,,Samen zijn deze middelen met 61 miljoen gestegen”, tot 1.486 miljoen. Voor de afvalstoffenbelasting en het vergunningsrecht ontbreken de cijfers over 2018 en 2019 en zijn daarom niet meegenomen in het totaal.
Om het begrotingstekort van SBAB te overbruggen werd vorig jaar een aantal medewerkers ter beschikking gesteld aan diverse andere entiteiten, zoals aan ministerie Economische Ontwikkeling (MEO), de Inspectie, de Ontvanger, het Afpakteam van Justitie, Fundashon Wega di Number Kòrsou (FWNK), toeristenbureau CTB en ook aan Sociale Ziektekostenverzekering (SZV) Sint Maarten. ,,Hierdoor zijn minder uren beschikbaar om op onderzoeken in te zetten”, schrijft directeur Casper.
SBAB had vorig jaar 91 werknemers in loondienst. Van hen waren eind 2019 circa 21 ter beschikking gesteld aan diverse andere projecten, waaronder het project Optimalisatie Belastingorganisatie.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).