Allereerst een hartelijk dank aan alle gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties en de vele vrijwilligers die dag en nacht klaar staan om mensen in moeilijke tijden te helpen. Vooral nu in deze tijden van de coronapandemie.

Op 22 september heb ik een persbericht geschreven waarin ik aangaf dat de regering van Curaçao een Sociale Ontwikkelingsagenda heeft die uitgevoerd moet worden. Immers, de mensen die hard hulp nodig hebben, hebben er baat bij om ook op langere termijn hulp te krijgen en wel op een structurele manier die ook zelfredzaamheid bevordert.

Direct na het aankondigen van de lockdown was het noodzakelijk om acute hulp te bieden. Daarom is de regering ook meteen begonnen met het bieden van voedselpakketten, hygiënepakketten en later ook voedselpasjes/geldbedragen voor onderstandtrekkers en mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt. Dit heeft de regering overigens via haar eigen informatiekanalen en aan de media medegedeeld.

Hierbij moet zeker niet worden vergeten dat ook andere instanties en diverse particulieren tijdens en na de lockdown heel actief en met een warm hart hulp hebben geboden en nog steeds bieden.

Mijn persbericht van 22 september gaat over de Sociale Ontwikkelingsagenda van de regering van Curaçao en haalt slechts ter illustratie en als voorbeeld de vormen van hulp vanuit de regering van tijdelijke aard aan. Ik ben van mening dat we er alles aan moeten doen om naast de zo nodige tijdelijke hulp, structurele hulp te bieden en niet alleen tijdelijk. En hier is de rol van de Sociale Ontwikkelingsagenda zo cruciaal. De Voedselbank doet al jaren enorm goed werk ten behoeve van minderbedeelden in onze maatschappij door het verstrekken van voedselpakketten aan mensen in nood. Dit doet de Voedselbank op eigen kracht en met behulp van donateurs en vrijwilligers. Dat werd ook duidelijk tijdens mijn bezoek een paar maanden geleden aan de Voedselbank op het Industriepark Brievengat waar ik zelf kon zien hoe fantastisch er gewerkt wordt. Ook bij het Rode Kruis heb ik tijdens een bezoek kunnen ervaren hoeveel inspanningen er verricht worden. Ik betreur het daarom zeer als de indruk zou zijn ontstaan dat het alleen de Curaçaose regering is die grootschalige hulp verleend. Helpen van mensen in nood doen we in het Koninkrijk samen. Ik wil graag benadrukken dat het mijn vaste overtuiging is dat er met de nood van onze landgenoten nooit en te nimmer politiek moet worden bedreven. Integendeel we moeten met ons allen blijven helpen.

Elsa Rozendal (Statenlid MAN)
Curaçao

ADBrief 800


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).