Peiling Kenniscentrum Curaçao voor Antilliaans Dagblad en Èxtra

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Aan de vooravond van tien jaar autonome status op 10 oktober aanstaande, wil een ruime meerderheid van meer dan 70 procent van de bevolking op Curaçao een referendum over een nieuwe structuur voor het (ei)land.

referendumDaarbij valt op dat het deel van de bevolking dat op dit moment zou kiezen voor een directe band met Nederland, ten opzichte van voorheen is toegenomen tot 37 procent, maar dat de optie om een zelfstandig land binnen het Koninkrijk te blijven (45 procent) nog wel hoger scoort. Slechts 7 procent kiest voor onafhankelijkheid, terwijl 10 procent het niet weet of geen mening heeft.
Dit blijkt uit een opiniepeiling die in opdracht van de Curaçaose ochtendkranten Antilliaans Dagblad en Èxtra is uitgevoerd door Kenniscentrum Curaçao, een onderdeel van the University of the Dutch Caribbean (UDC). Het onderzoek werd de afgelopen twee weken uitgevoerd onder stemgerechtigden op Curaçao. Aan 873 kiezers is onder andere gevraagd of ze een referendum willen over een nieuwe staatkundige structuur en waar ze dan voor zouden kiezen. Verder is ook gevraagd of ze Curaçao als zelfstandig land een verbetering vinden en wat men denkt over de bemoeienis van Nederland met het eiland.

De meerderheid van de bevolking is vóór een nieuw referendum over de toekomstige staatkundige structuur, concluderen de onderzoekers op basis van de uitkomsten. De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn:
• De Curaçaose bevolking vindt voor het overgrote deel (bijna 85 procent) dat de situatie niet is verbeterd sinds Curaçao een zelfstandig land is (binnenkort tien jaar geleden sinds 10-10-’10).
• 41 Procent van de mensen vindt dat de bemoeienis van Nederland te groot is, maar bijna evenveel, namelijk 38 procent is het daar niet mee eens, en 20 procent staat daar neutraal in.
• Een meerderheid van de respondenten (56 procent) geeft ook aan dat Curaçao zijn eigen problemen niet kan oplossen, terwijl een minderheid (28 procent) dat wel vindt.
De onderzoekers van Kenniscentrum hierover: ,,Dit geeft een dubbele boodschap: aan de ene kant is de grootste groep van mening dat we de eigen problemen niet kunnen oplossen, maar de bemoeienis van Nederland wordt overwegend ook te groot gevonden.”
• Met de stelling dat Curaçao een directe band met Nederland, zoals de BES-eilanden, moet aangaan is 35 procent het eens, maar ook bijna 40 procent is het daarmee niet eens, 20 procent is neutraal en 5 procent heeft er geen mening over.
• Met de stelling dat Curaçao totaal onafhankelijk moet worden is 20 procent het eens, maar 70 procent is het daar (helemaal) niet mee eens en 10 procent is neutraal.
• Met de stelling dat Curaçao een zelfstandig land binnen Koninkrijk blijft, is bijna 70 procent het (helemaal) eens, en 20 procent is het daar niet (helemaal) niet mee eens en 10 procent is neutraal.
,,Al deze opties leveren een mixed beeld op van voor- en tegenstanders”, aldus de onderzoekers, maar zo wijzen zij erop: ,,Uiteindelijk wil meer dan 70 procent wel een referendum over een nieuwe structuur.”

Verschuiving vergeleken met referendum 2005

Hoe bij een volksraadpleging op dit moment gekozen zou worden, staat hierboven vermeld, waarbij opvalt dat de huidige ‘autonome status’ van Curaçao momenteel nog steeds de meeste steun krijgt, maar in vergelijking met het referendum van 2005 wel veel terrein verliest, terwijl de roep om een ‘directe band met Nederland’ sterker wordt. Vijftien jaar geleden koos ruim twee derde, 68 procent, van het Curaçaose electoraat voor optie A (zelfstandig Land binnen het Koninkrijk). Optie D (integraal onderdeel van Nederland) kreeg toen 23 procent. Nu is dat dus 45 tegen 37 procent.
• Tot slot is bij de peiling van Kenniscentrum Curaçao/UDC gevraagd welke positie Curaçao moet innemen ten aanzien van de steun van Nederland. Meer dan de helft van de respondenten (56 procent) vindt dat Curaçao moet blijven onderhandelen, 22 procent zegt dat Curaçao de voorwaarden moet accepteren en 13 procent juist absoluut niet. En 10 procent zegt geen mening te hebben.

Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de opinie van de Curaçaose bevolking met betrekking tot een nieuwe staatkundige structuur. Gekozen is voor een kwantitatief onderzoek waarbij op een representatieve wijze aselect een steekproef is getrokken.
In de periode van 15-22 september 2020 zijn 873 stemgerechtigden op Curaçao telefonische via vaste en mobiele nummers benaderd met een vragenlijst. De vragen gingen over tevredenheid in de huidige situatie als wel de wensen voor de toekomst.
Ook is aan iedereen gevraagd op welke partij men bij de laatste verkiezingen heeft gestemd.
Daarnaast is van iedere respondent geslacht, leeftijd en opleidingen genoteerd. Dat laatste is ook belangrijk voor de representativiteit van de steekproef. De resultaten kennen een foutenmarge van plus of min 3 procent met een betrouwbaarheidsinterval van 95 procent.
Het onderzoek is uitgevoerd door Kenniscentrum Curaçao. Het Kenniscentrum is een onderdeel van UDC en gericht op het uitvoeren van verantwoord en gedegen onderzoek. Bij de onderzoeken worden studenten betrokken met het oog op het aanleren van onderzoek vaardigheden en het verrichten van analyses over uiteenlopende onderwerpen. ,,Ter volledigheid melden we hier dat het Kenniscentrum niet gelieerd is aan een politieke partij of belangengroepering op het eiland”, aldus de onderzoekers.

Meer over de peiling... 

Wilt u hier meer over lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.