Náást Cft en andere adviesorganen

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De regering vindt het belangrijk nu al een Begrotingskamer in te stellen ‘in het belang van gezonde overheidsfinanciën’ en heeft daarom de Landsverordening Begrotingskamer aan de Staten aangeboden, nog zonder dat deze eerst verankerd is in de Staatsregeling.

gijsberthaHet wordt een ‘gewoon’ adviesorgaan en geen Hoog College van Staat. Het doel is wel om de Begrotingskamer uiteindelijk in de Staatsregeling te verankeren. De Begrotingskamer zou de functie van het College financieel toezicht (Cft) moeten overnemen, maar wordt nu náást het Cft ingesteld. En niet alleen naast het Cft, maar ook naast alle andere organen die de regering en Staten bijstaan in het begrotingsproces, zoals de Algemene Rekenkamer Curaçao, de Raad van Advies (RvA), de Sociaal-Economische Raad (SER) en Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab). De minister van Financiën, Kenneth Gijsbertha (MAN), geeft in zijn Memorie van Antwoord op gestelde Statenvragen geen antwoord op de vraag wat dan de toegevoegde waarde is van de Begrotingskamer.

De minister benadrukt vooral het belang van een snelle instelling van de Begrotingskamer en omdat verankering in de Staatsregeling een twee derde meerderheid van Stemmen in de Staten, vereist, is nu gekozen om dit los te laten. Het gaat nu om wetgeving die met een gewone meerderheid van stemmen kan worden aangenomen. En daarna, als de Begrotingskamer in functie is, dan hoeven ook de adviezen niet met twee derde van de stemmen aangenomen te worden, zo legt Gijsbertha nader uit.

‘Staten altijd laatste woord’...

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.