RvA: CBCS kan info financiële instellingen niet afstaan

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Nederland kan niet eisen dat de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) gegevens verstrekt aan welk(e) ministerie, instelling of persoon dan ook, in het kader van de voorwaarden die gesteld worden aan Curaçao voor het verkrijgen van liquiditeitssteun.

cbcs2Dat staat in het jongste spoedadvies van de Raad van Advies (RvA), die door de regering gevraagd is een oordeel te vellen over de wettelijke kaders ten aanzien van het verstrekken van informatie over afzonderlijke financiële instellingen aan de Nederlandse ministeries van Financiën en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Ook is in het advies ingegaan op de vraag of het wettelijk mogelijk is informatie te geven aan De Nederlandsche Bank (DNB). Naast bedrijfsspecifieke informatie bekijkt de RvA ook de regels over het doorgeven van algemene informatie over de financiële sector op Curaçao.

In de conclusie van het advies merkt de raad op dat er geen wettelijke basis is voor de CBCS om instellingsspecifieke informatie aan de ministeries van Financiën en BZK te verstrekken. Er is echter wel een wettelijke basis voor het doorgeven van informatie aan de DNB, ‘mits deze voldoet aan de gestelde wettelijke criteria’, zo wordt door de RvA eraan toegevoegd. Als het gaat om algemene informatie dan zijn de geheimhoudingsbepalingen in de wetgeving - Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen 1994 (LTBK) en Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (LTV) - niet van toepassing. Dus er mag wel algemene informatie worden gegeven, zolang deze informatie niet herleid kan worden tot de financiële instellingen die onder toezicht van de CBCS staan. ,,Met toestemming van de betreffende kredietinstelling of het verzekeringsbedrijf kunnen de gegevens en inlichtingen over die kredietinstelling of dat verzekeringsbedrijf wel worden gepubliceerd”, aldus de RvA.

De Girobank en Ennia worden specifiek genoemd omdat deze instellingen onder toezicht staan van de CBCS. Daarover legt de RvA uit: ,,In de uitoefening van de bevoegdheden van de bestuurders en commissarissen van de Girobank en Ennia kan de CBCS op grond van de LTBK en de LTV, schriftelijk toestemming verlenen om tot publicatie van gegevens of inlichtingen van de Girobank dan wel Ennia, over te gaan. Daarbij moet de CBCS volgens de wetgeving, steeds waken voor de belangen van de gezamenlijke schuldeisers, in dit geval van de Girobank en Ennia.”

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).