Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Om te kunnen voldoen aan de voorwaarden van de tweede tranche liquiditeitssteun uit Nederland is het topinkomen bij overheids-nv’s (ONV’s) naar beneden bijgesteld: van 290.000 gulden naar 256.000 gulden.

F01topsalaris onvsDat blijkt uit een recent gepubliceerde Ministeriële Beschikking (MB). De aanpassing is ingegeven door een advies van het College financieel toezicht (Cft) van 11 augustus. In de MB staat dat in het kader van de door te voeren voorwaarden geconstateerd is dat het maximumbedrag in de eerdere MB van 13 mei ‘niet in lijn is met de door Nederland gestelde voorwaarden voor het verkrijgen van de tweede tranche liquiditeitssteun’. ,,De Ministeriële Beschikking van de 13de mei 2020 wordt als volgt gewijzigd: In artikel 2, eerste lid, eerste volzin, wordt de valuta-aanduiding en het bedrag ‘NAf 290.000,-‘ vervangen door ‘NAf 256.000,-’. Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 september 2020.”

Het topinkomen mag niet hoger zijn dan 130 procent van het salaris van de minister-president. Het bedrag van 256.000 gulden is inclusief de vakantie-uitkering, kerstuitkeringen, prestatiebonussen, toelagen en toeslagen, en elke andere beloning, in geld en natura, onder welke benaming dan ook.

Alle andere vereisten met betrekking tot de salarissen van de directeuren van ONV’s blijven gehandhaafd zoals verwoord in de MB van 13 mei. Daarin staat onder andere dat bij een buitenlandse reis de kosten van vervoer, hotel, telefoon, internet en reisverzekering vergoed worden tot ten hoogste de werkelijke kosten en dat de hotelkosten niet boven de 200 dollar of euro mogen uitkomen. Er wordt bovendien economy class gevlogen als het gaat om een vlucht korter dan drie uur. De daggeldvergoeding bedraagt 100 dollar voor Aruba, Sint Maarten en de BES-eilanden; 50 dollar als het gaat om een bezoek van minder dan 12 uur; 135 euro voor bestemmingen in Europa; en 135 dollar voor de rest van de wereld. Verder kunnen alleen directeuren in aanmerking komen voor het gebruik van een ‘auto van de zaal’ voor privédoeleinden.

Aan de MB ligt de Landsverordening optimalisering overheidsgelieerde entiteiten (2016) ten grondslag. De beschikking geldt niet alleen voor ONV’s maar ook voor instellingen die grotendeels door de overheid worden gesubsidieerd.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.