Brief Aruba, Curaçao en St. Maarten aan Rutte

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De Staten van Curaçao zijn met algemene stemmen, dus unaniem, akkoord gegaan met een gezamenlijk standpunt van de parlementen van Curaçao, Sint Maarten en Aruba, over het voorstel voor een consensusrijkswet en de invoering van de Caribische Hervormingsentiteit (CHE)/Organisatie voor Hervorming en Herstel Aruba (OHHA).

StatenHet standpunt staat verwoord in een brief gericht aan de Nederlandse premier Mark Rutte (VVD). De brief eindigt met het verzoek het standpunt in de Rijksministerraad te behandelen en binnen twee dagen na deze vergadering antwoord te geven op de vraag of de CHE/OHHA aangepast wordt op basis van gelijkwaardige inbreng volgens democratische principes of dat de Nederlandse regering de regeringen van de drie Caribische landen de mogelijkheid geeft alternatieve oplossingen te zoeken.

Aangevoerd wordt onder andere dat het ondraaglijk is dat de Caribische volksvertegenwoordigers gedwongen worden condities te accepteren die leiden tot meer armoede en die de democratische rechten vertrappen, terwijl Nederland voor de eigen bevolking stelt dat het uit den boze is maatregelen op te leggen. ,,Het gaat om dezelfde inwoners van het Koninkrijk”, zo staat er in een tussenzinnetje bij. ,,Waarom dan wel maatregelen opleggen aan de inwoners van Aruba, Curaçao en Sint Maarten? Dit gaat tegen alle principes van eerlijkheid, solidariteit, moraliteit en fatsoen in. Gelijkheid, een grondrecht van het Koninkrijk, gaat hier niet meer op.”

De parlementen vinden dat de lokale regeringen het recht hebben te zoeken naar andere oplossingen, die niet langs de verplichte Nederlandse route, met alle opgelegde voorwaarden, lopen. ,,We willen de Rijksministerraad ervan op de hoogte stellen dat - gezien wij door u met de rug tegen de muur gezet worden - wij van onze bevoegdheid gebruik zullen maken om onze regeringen op te dragen alternatieven te zoeken in het belang van het welzijn van onze bevolkingen”, zo wordt geschreven.
Verwezen wordt ook naar eerdere correspondentie tussen de Caribische regeringen en de regering van Nederland waarin uitgelegd wordt dat verschillende procedures van de Rijksministerraad geschonden worden, evenals internationale (juridisch-constitutionele en democratische) beginselen. Deze schendingen zijn ook bevestigd door verschillende onafhankelijke adviezen van de Raad van Advies van Curaçao en van Aruba. ,,De voorgestelde CRE/OHHA beschikt ook niet over een goede rechtsgrondslag en is daarom onwettig”, zo wordt eraan toegevoegd.

De parlementen betreuren het dat tegenvoorstellen van de respectieve regeringen door Nederland in de wind geslagen zijn en dat de Nederlandse regering geweigerd heeft belangrijke wijzigingen in het oorspronkelijke voorstel voor de CHE/OHHA te heroverwegen.

,,Aangezien het gaat om een ‘consensus’-rijkswet en omdat we gelijke partners zijn in het Koninkrijk, hadden we mogen verwachten dat er een betere dialoog zou plaatsvinden en er minder stringent met de landen, die de meest moeilijke financiële tijd doormaken in de geschiedenis, zou worden omgegaan. Dat is betreurenswaardig.”

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).