Karel van Haren wordt president-commissaris nutsbedrijf

Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Karel van Haren, voormalig directeur van de Isla, wordt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe president-commissaris bij Aqualectra. Adviseur SBTNO heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming.

aqDe Raad van Ministers (RvM) heeft in januari van dit jaar Van Haren voorgedragen als commissaris en tevens voorzitter van de raad van commissarissen (RvC) van IUH/Aqualectra. ,,De sterke analytische en data-gedreven denkwijze van de heer Van Haren samen met de leiderschapsvaardigheden die hij bezit, hebben geleid tot het uiteindelijk bekleden van de functie van general managing director van de Isla-raffinaderij”, zo motiveerde de RvM de voordracht van Van Haren eerder. ,,Laatstgenoemde kan beschouwd worden als de grootste commerciële werkgever die Curaçao in de laatste jaren gekend heeft en was een van de belangrijkste pijlers van de economie.”

De RvM voert aan dat Van Haren 21 jaar ervaring heeft op topmanagementniveau, waarvan vijf jaar als algemeen directeur van de Isla-raffinaderij. ,,Als managing director had hij de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor alles wat er binnen het bedrijf gebeurde. Tot zijn taken behoorde in ieder geval toezicht houden op de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf zoals bijvoorbeeld de definitieve besluitvorming op alle terreinen, het beleid bepalen voor de toekomst, maar ook de begroting en budgetten (jaarlijks 450-500 miljoen dollar) vaststellen.”

Daarnaast was tevens het plannen, organiseren, coördineren en controleren van de meest uiteenlopende activiteiten en werkzaamheden om zakelijke doelen en projecties te behalen, onderdeel van zijn werkzaamheden, zo blijkt uit het cv. ,,Dit vereiste bekendheid met de operationele procedures op alle niveaus van de organisatie. Doordat de raffinaderij competitief diende te zijn op de internationale markt (externe factor) en een continubedrijf is, waren disciplines zoals besluitvaardigheid, stressbestendigheid en effectief leidinggeven zeer belangrijk.”

Van Haren kreeg als operationeel manager en later managing director verder dagelijks input van de ‘scheduling’- en ‘marketing’-afdelingen wat betreft de schommelingen van de internationale olieproductprijzen. ,,Om zo een optimaal mogelijke ‘Net Refinery Margin’ te behouden, moesten wekelijks de productiespecificaties aangepast/gemonitord worden om een winstmaximalisatie na te streven. Dit gebeurde door te trachten de productie van producten, die op een gegeven moment het meest opbrachten, te maximaliseren door bijvoorbeeld scherpere distillatie of door aanpassen van crude-blends”, aldus de RvM. ,,Daarnaast heeft de heer Van Haren op lokaal niveau, intensief samengewerkt met overheidsvennootschappen en dan met name met Refineria di Kòrsou (RdK), Aqualectra en de voormalige Curaçao Utility Corporation (CUC) nv, thans Curaçao Refinery Utilities (CRU).

Op basis van dit alles gaf de RvM aan dat Van Haren naast de functie van president-commissaris ook die van commercieel expert binnen de RvC van Aqualectra kon vervullen. SBTNO geeft de RvM hier gelijk in: ,,Op grond van het cv van de heer K. van Haren in combinatie met de nadere motivering van de minister, kan redelijkerwijs worden aangenomen dat de heer Van Haren, gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, genoegzaam voldoet aan de vereisten ter benoeming van commissaris bij IUH/Aqualectra in het profiel van commercieel expert. Tevens voldoet de heer Van Haren aan de additionele vereiste ter benoeming in de functie van voorzitter van de raad van commissarissen van IUH/Aqualectra.”

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).