SVB verwacht jaar af te sluiten met tekort van 135 miljoen gulden

Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - De afdracht van de sociale premies bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) blijft als gevolg van de coronapandemie achter. Dat heeft directeur Philip Martis tijdens de Statenvergadering eerder deze week aangegeven.

reservesvbHet Algemene Ouderdomsverzekeringsfonds (AOV) zal waarschijnlijk circa 50 miljoen gulden minder aan premies ontvangen dan in eerste instantie begroot. Ook de inkomsten van de basisverzekering ziektekosten zullen naar verwachting achterblijven: 45 miljoen gulden minder.

Martis gaf tijdens de Statenvergadering aan te verwachten het jaar af te zullen sluiten met een tekort van 135 miljoen gulden. De SVB-directeur benadrukte dat hij geen glazen bol heeft om in te kijken en dat het hier dus om een prognose gaat. Om het tekort te dekken zal er gebruik moeten worden gemaakt van de wettelijke reserve; een fonds dat bestemd is voor het dekken van gevolgen van een pandemie, in dit geval de coronapandemie. Martis gaf aan dat het fonds nergens anders voor kan worden gebruikt dan de gevolgen van een pandemie, ramp of epidemie.

De wettelijke reserve bedroeg eind 2019 ruim 170 miljoen gulden. Eind dit jaar zal SVB naar alle waarschijnlijkheid 120 miljoen gulden hiervan moeten gebruiken om de tekorten te dekken.

Eind 2019 droeg het AOV-fonds 57 miljoen gulden bij aan de wettelijke reserve, het AWW-fonds droeg bij met 4 miljoen gulden en het BVZ-fonds met 90 miljoen gulden. Alle fondsen die onder SVB vallen - in totaal zes - moeten bijdragen aan de wettelijke reserve. Dit is minimaal 18 procent van de gemiddelde kosten van de laatste vijf jaar, aldus een uitleg van Martis.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).