Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Ten zuidwesten langs de Weg naar Westpunt, tussen Julianadorp en Souax, niet ver van de luchthaven, verrijst een nieuwe woonwijk ter grootte van 135 hectare waar in totaal circa vierduizend woningen zullen worden gebouwd. In het najaar zullen de eerste negen huizen worden opgeleverd, aldus projectontwikkelaar Wechi Development Company (WDC).

wechi2De nieuwe woonwijk biedt onderdak aan naar schatting zesduizend mensen. Motto van de wijk is: groen, leefbaar en veilig. De wijk biedt tevens plaats aan voorzieningen als een school, winkels, een dokterspost en bedrijfsgebouwen.

WDC is een bv die door Fundashon Kas Popular werd opgericht om plantage Wechi te ontwikkelen als een nieuwe stadswijk. De projectontwikkelaar is een voorbeeld hoe de semi-private sector en de overheid samen kunnen werken aan duurzame ontwikkeling. De overheid heeft ter stimulering geïnvesteerd in een deel van de infrastructuur. Bij de realisering zijn diverse lokale partijen betrokken. ,,Wechi wordt gebouwd voor en door Curaçao”, aldus WDC. In de wijk komt een mix aan woningen te staan die tegemoetkomt aan de bevolkingsopbouw op Curaçao. Twee derde van het aanbod zal worden verkocht; een derde, ruim duizend woningen, zal te huur worden aangeboden.

Het project ging in 2013 van start. Sindsdien is gewerkt aan de aanleg van de infrastructuur, zoals wegen en bekabeling, en werden modelwoningen neergezet. Het project liep vertraging op door een langlopende rechtszaak over vergunningen en de bestemming van het terrein volgens het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP). Een jaar geleden werd uiteindelijk akkoord verleend nadat de rechter vaststelde dat procedure voor de bouwvergunning correct was verlopen.

Het project vormt een enorme impuls voor de economie van Curaçao en voor de eilandelijke bouwsector in het bijzonder, aldus de projectontwikkelaar. Veel aandacht gaat ook uit naar de inrichting van de openbare ruimte. Zo zal er energiezuinige straatverlichting komen, liggen er zonnepanelen op de daken, en wordt er veel groen aangeplant. Vegetatie die er nu al staat wordt zoveel mogelijk gespaard. Ook de niveauverschillen in het terrein blijven behouden, ook al vanwege de natuurlijke afwatering. Verder komen er veilige voorzieningen voor fietsers en voetgangers en worden er speelplekken voor kinderen aangelegd en parkjes waar kan worden gerecreëerd. Her en der zullen beveiligingscamera’s worden opgehangen.

Omdat de wijk een afspiegeling zal bieden van de Curaçaose samenleving zal er een breed aanbod aan typen woningen en appartementen worden gebouwd. Momenteel bevindt het project zich in de eerste fase waarin ongeveer 20,5 hectare grond bouwrijp wordt gemaakt. In deze fase worden 700 woningen voor zowel jong als oud gebouwd, naast diverse voorzieningen, zoals bedrijfsruimten. Dat maakt het mogelijk dat ondernemers dicht bij huis kunnen werken. Er kan al een kijkje worden genomen in een van de negen modelwoningen. Geïnteresseerden kunnen dagelijks tot 12.00 uur terecht in het informatiecentrum.

Met de bouw van de nieuwe woonwijk kan een deel van het woningtekort op Curaçao worden opgelost. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is er op het eiland vooral een groot tekort aan woningen tot 250.000 gulden.

www.wechi.info

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).