Konket: Dit moest nú gebeuren

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De aanpassing van het salaris van ministers en Statenleden naar de hoogste ambtenarenschaal is essentieel om aan de voorwaarden van Nederland te kunnen voldoen. Een andere optie is er niet en het moet nú.

keusDe regering had geen keuze. Met de aanpassing wordt een fout uit het verleden rechtgezet en dat is nodig om de 25 procent korting op het arbeidsvoorwaardenpakket van de ‘gezagdragers’ volgens de regels te kunnen doorvoeren. ,,Anders komt er geen geld uit Nederland en kan de overheid niet aan haar verplichtingen voldoen”, zei minister Armin Konket (MAN) van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) gisteren tijdens een persconferentie. ,,Dan kunnen we de salarissen van de ambtenaren niet betalen.” Nu dat wel is gebeurd, kan de wetgeving waarin een en ander is geregeld worden afgerond. De Landsverordening moet met terugwerkende kracht op 1 juli ingaan.

Minister Konket had tijdens een persconferentie Ersilia ‘Zus’ de Lannooy, secretaris-generaal bij het ministerie van Financiën, aan zijn zijde, om uit te leggen waarom een opschaling juist nu nodig is. Want wat heeft een salarisschaal te maken met de voorwaarden van Nederland? Zoals deze krant gisteren al berichtte, ligt de bron van de kwestie in 2006. Dat jaar wordt besloten het salaris van ministers en parlementariërs, ‘gezagdragers’, te verhogen en gelijk te trekken met dat van ambtenaren in schaal 17/9, de hoogste ambtenarenschaal. ,,Plus 25 procent, de maximale toelage die het merendeel van die ambtenaren krijgt”, zegt De Lannooy. Maar de vereiste wetgeving komt er nooit. Ook niet in 2010 als Curaçao onafhankelijk land binnen het Koninkrijk wordt. Dat jaar wordt de functie van secretaris-generaal geïntroduceerd die beloond wordt in schaal 18.” De Lannooy: ,,Op basis van de beslissing in 2006, moeten gezagdragers vanaf dat moment een salaris krijgen volgens schaal 18, dan de hoogste schaal. Dat is nooit aangepast.”

Maar nu ligt er de voorwaarde van Nederland om 25 procent in te leveren. ,,Als we die fout niet corrigeren, dan moeten we terug naar 2010 en alle salarissen van alle 4.100 ambtenaren verlagen”, zegt De Lannooy. Dat heeft te maken met het systeem van het overheidsapparaat, waar binnen één stelsel de lonen van medewerkers met elkaar verbonden zijn. Dat zou dus ook moeten gebeuren als werd besloten het salaris van de secretarissen-generaal terug te brengen naar schaal 17. De Lannooy denkt dat een dergelijke exercitie wettelijk niet eens mogelijk is, maar het is ook in tegenspraak met de aanpak tot nu toe. De regering heeft ervoor gekozen niet aan het inkomen van ambtenaren te komen en de 12,5 procent te halen uit secundaire voorwaarden. Het laten bestaan van de fout uit het verleden is dan ook geen optie. In een overzicht is te zien dat de ministers uiteindelijk niet 25 procent maar zelfs 37,7 procent hebben ingeleverd. De salarisverhoging in schaal 18 is direct gecorrigeerd.

Minister Konket wijst erop dat de regering onder tijdsdruk staat, omdat Nederland eist dat de stappen die zijn genomen formeel worden vastgelegd. ,,Nederland ziet dat op Aruba ministers en Statenleden hebben ingeleverd en de wetgeving achteraf tot stand is gekomen. In de Rijksministerraad van 4 augustus is geconstateerd dat Curaçao niet geheel aan de voorwaarden heeft voldaan, dat er stappen zijn gezet, maar dat die acties niet formeel zijn vastgelegd.” De BPD-minister betreurt de manier waarop de kwestie ‘geheel uit zijn context’ naar buiten is gekomen. ,,Een ambtenaar heeft een geheimhoudingsplicht en moet opmerkelijke zaken in ieder geval eerst met zijn chef opnemen. Dit is helemaal uit de hand gelopen, op een moment dat veel mensen radeloos zijn. Ik dank God dat mij en mijn collega’s niets is overkomen.”

De beslissing om het salaris van ministers en parlementariërs, ‘gezagdragers’, op te trekken tot dat van topambtenaren, stamt al uit 2006. Maar de wetgeving waarin is vastgelegd dat de bezoldiging van gezagdragers gebeurt op basis van de hoogste ambtenarenschaal plus 25 procent, is er nooit gekomen. Ook niet in 2010, na de verandering van de staatkundige structuur en de introductie van de functie van secretaris-generaal en salarisschaal 18. Dat heeft Ersilia ‘Zus’ de Lannooy, secretaris-generaal bij het ministerie van Financiën gisteren uitgelegd tijdens een persconferentie van de overheid. Die ‘omissie’ moet nu als de bliksem worden hersteld, om binnen de regels van de wet aan de eisen van Nederland te kunnen voldoen: 25 procent korten op het arbeidsvoorwaardenpakket van ministers en Statenleden. Vandaag gaat het concept van de Landsverordening waarin een en ander is geregeld naar de Raad van Advies. Na het oordeel van de Staten moet de wet dan met terugwerkende kracht per 1 juli in werking treden.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).